Navi

Info 13.02.2015

Her gir vi informasjon om status for utviklingen og har sendt ut spørreskjema til skolene med punkt vi må avklare før skolene går over til ny løsning.

1. Status utvikling

Utviklingen går fint framover, og vi nevner noe av det vi har arbeidet med i det siste:

  • Import av søknader fra folkehogskole.no er så og si ferdig og fungerer helt automatisk
  • Vi har løst utsending av sms og e-post med fletting
  • Logg og arkivsystemet er ferdig definert og det jobbes med skjermbilder
  • Det er laget forslag på vitnemål, og dette er gjennomgått med Navi styringsgruppe. Vitnemålet vil nok ikke være på plass i systemet før i april.

Dere kan følge status fra lenken øverst på wis.no/navi/web eller ved å klikke lenken nedenfor.

>> Status utvikling

2. Planlagt lanseringsdato

Vi mener nå at vi har tilstrekkelig kontroll på alle aktiviteter i prosjektet til at vi kan gå ut med en planlagt lanseringsdato. Denne er satt til mandag 23. mars 2015.

3. Import fra Navi

Det er enda noen skoler igjen som ikke har kjørt import og logget på WisWeb Navi med egne data. Vi ønsker at alle skoler skal ha gjort dette før endelig overgang til WisWeb Navi. Vi har noen ganger sett at det har dukket opp problemer i importen pga av feil i dataene i gamle Navi. Vi fortsetter kontakten med aktuelle skoler for å få dette på plass.

4. Spørreskjema

Vi sender ut e-post med lenke til et spørreskjema der vi ber skolene om svar på følgende spørsmål:

  1. Har dere lokale integrasjoner med Navi?
  2. Kan skolen bli med å teste?
  3. Ønsket dato for overgang?

Vi ber om at skolene svarer så raskt som mulig på spørsmålene og senest innen onsdag 25. februar 2015.

4.1. Spesielle løsninger hos skolene

Vi trenger å få en oversikt over spesielle løsninger som kjører ute hos skolene, og som krever datatilgang (lese eller skrive) til dagens Navi i Windows. Når vi vet hva som finnes, må vi ta en vurdering av hva vi skal gjøre når vi går over til Navi Web.

Vi tar kontakt med de skolene som har slike spesialløsninger eller er usikre på om de har det.

4.2. Testskoler

Fra nå og fram til skolene tar i bruk løsningen har vi behov for noen skoler som kan teste ulike deler av løsningen. Vi vil da sende ut forespørsel om forhold som skal testes, og skolen rapporterer resultat tilbake. Disse skolene må kunne sette av 2-3 timer i uka til dette.

Vi vil plukke ut 3-5 skoler som kan hjelpe oss i denne testfasen.

4.3. Kartlegge overgang

For å sikre at WIS har ressurser tilgjengelig til hver skole, trenger vi å vite omtrentlig dato for når skolen ønsker å gå over til WisWeb Navi. Det kan tidligst være 23. mars, og vi ønsker at alle har kommet over på den nye løsningen innen utgangen av juni. Vi tar kontakt med aktuelle skoler dersom vi må flytte datoer for å få ting til å gå opp. Ansvarlige på skolen bør sette av en arbeidsdag for å gjennomføre selve overgangen. Vi tar kontakt når det nærmer seg for å avklare tidspunkt og kontaktperson hos WIS og hos skolen.

Dersom en har spesielle ønsker om aktuelle perioder eller alternative datoer, kan det gjøres i kommentarfeltet på spørreskjemaet.

5. Databehandleravtale

Når skolene går over til WisWeb Navi, vil alle data fra gamle Navi flyttes fra skolens maskiner/servere og over på servere hos WIS. Det betyr at WIS skal oppbevare data for skolen. Siden det i disse dataene finnes personopplysninger, krever loven at det skal inngås en databehandleravtale mellom skolen (behandlingsansvarlig) og WIS (databehandler). Datatilsynet har tydelige føringer på hva en slik avtale skal inneholde, og WIS har ut fra det laget en databehandleravtale på WisWeb.

>> Databehandleravtale - WisWeb (Ikke signer denne versjonen. Signert versjon er sendt ut til skolene på e-post.)

Vi sender avtaler til hver skole innen utgangen av uke 8. WIS må ha signert avtale i retur før skolen kan ta i bruk WisWeb Navi. Ta kontakt så raskt som mulig dersom det er forhold i denne avtalen som gjør at skolen ikke har mulighet for å signere.

 

Svein Waade
Daglig leder