Navi

WisWeb Navi Oppstart

Her finner du arbeidsgangen for å gå over fra Navi Windows til WisWeb Navi.

Skolen kan i prinsippet gjøre hele overgangen selv. Men vi ønsker veldig gjerne å hjelpe til, og ta det sammen på telefon.

1. Eksport fra gamle Navi

1.1. Oppgrader til siste versjon

 1. Sørg for at alle er utlogget (sjekk evt. Vis - Egne innstillinger)
 2. Sjekk sti til installasjon (Hjelp - Om Navi - Programfil)
 3. Lukk Navi
 4. Last ned siste versjon (29)
 5. Kjør installasjon (sjekk sti, ikke lag snarveier)
 6. Start Navi som normalt. Sjekk at det er versjon 29.

1.2. Sett opp bruker i gamle Navi

 1. Gå til Oppsett - Systemadm - Brukere
 2. Velg den brukeren du logger inn med (sjekk Vis - Egne innstillinger)
  Sørg for at brukeren ikke er deaktivert (Navi sjekker ikke dette)
 3. Sørg for at e-post og mobil på skjemaet er riktig (legges inn på brukeren, lagres på kontakt)
  - Bruker må tilknyttes kontakt hvis dette ikke er gjort
 4. Gå til Vis - Egne innstillinger for å bytte passord
  Sørg for at passord tilfredstiller kravene:
  1. Minimum 6 tegn
  2. Inneholder både små og store bokstaver
  3. Inneholder minst ett tall eller et annet spesialtegn
 5. Før på initialer (som normalt er brukt på fravær) på aktuelle av personalet
 6. Sørg for at alle søkere er overført til elever

1.3. Eksporter til WisWeb Navi

 1. Gå til Oppsett - SystemAdm og velg "Eksport WisWeb"
 2. Anbefaler å ta med vedlegg og bildefiler
 3. Evt. velg hvilke år det skal tas med vedlegg for
 4. Klikk "Lag fil"
 5. Dersom det er problem med mapper som ikke finnes, vil systemet varsle om det
  1. Vedlegg kan korrigeres i System - Rydd vedlegg
  2. Bildemapper korrigeres på Hovedkurs
 6. Eksport kan ta lang tid (i verste fall flere timer). Under eksport vises progresjon
 7. Ønsker at skolen sender info om filen til WIS

2. Importer til WisWeb Navi

WIS: Dropp schema
WIS: Fjern alle brukere fra SSO

 1. Gå til adresse for opplasting som tidligere er sendt skolen i brev, eller få på nytt fra WIS
 2. Angi passord som er tilsendt i samme brev
 3. Velg fil som ble lagret fra Navi (pkt. 1.3.)
 4. Klikk Last opp
 5. Filen blir behandlet. Dette kan ta lang tid (i verste fall flere timer)

WIS: Kopier sitedef til app2

WIS: Reindekser søkeindeksen

3. Logg inn på WisWeb

 1. Gå til v2.wisweb.no/intra (det ligger lenke etter eksport er ferdig)
 2. Angi navn på organisasjon (site) som var oppgitt i brevet
 3. Angi brukernavn og passord slik det ble angitt i Navi
  NB. Både brukernavn og passord skiller på store og små bokstaver
 4. Du vil få en sms (nr oppgitt i Navi) med en kode som legges inn
 5. Da skal du være pålogget WisWeb

4. Liten kontroll av data

 1. Gå inn på noen moduler og sjekk at det ligger fornuftige data der.
  1. Hovedkurs
  2. Fag
  3. Kortkurs
  4. Person

5. Evt. justere moduloppsett (Vent med denne)

 1. I modulen "Moduloppsett" styrer en hvilke skjema hver enkelt modul skal bruke
 2. En kan velge ulike velgere, skjema og tabeller
 3. En kan skjule seksjoner
 4. Et moduloppsett har et navn og knyttes til en intra-meny

6. Evt. justere menyer (Vent med denne)

 1. I modulen "Intra meny" setter en opp menyer for brukerne
 2. Det ligger en ferdig meny for administrator med alle moduler
 3. Skolen kan fritt definere egne menyer for brukere og roller.
 4. En kan samle moduler i mapper.
 5. Menyoppsett får et navn som så kyttes til en bruker

7. Evt. justere tilganger (Vent med denne)

 1. I modulen "Tilgang" kan en bestemme hva brukerne skal ha lov til å se og gjøre i WisWeb
 2. En tilgang gis et navn som så kan knyttes til en bruker
 3. En kan velge en av standardtilgangene
 4. Deretter kan en styre tilgangen detaljert til hver enkelt modul

8. Sette opp brukere

 1. Sørg for å få lagt inn aktuelle brukere
 2. Legg inn riktig meny og tilgang
 3. Trenger ikke sette språk (Språk settes på Site. Brukers språk vil ovestyre. Ellers nettlesers språk.)
 4. Nye brukere må gå til v2.wisweb.no/intra og klikke "Glemt passord" og skrive inn sin e-postadresse.
  De vil da få en e-post med en lenke der de kan sette ønsket passord

9. Gjennomgå grunnlagsdata

9.1. Konfigurasjon

 1. Dette er faste opplysninger som brukes i hele systemet
 2. Gjennomgå konfigurasjoner og legg inn det som evt. mangler

9.2. Skole

 1. Få inn data i Generelt
 2. Evt. elevtall i perioder

9.3. Dokumentmal

 1. Dersom skolen skal lage flettebrev må det lages en dokumentmal
 2. Evt. send over dokument så kan WIS legge inn

9.4. Innholdsmal

 1. Her legges faste tekster som brukes til å lage flettebrev

9.5. SMS

 1. Det kan sendes sms fra systemet, med avsender blir uansett "wisweb" enda
 2. Dette skyldes endring hos vår leverandør og vi jobber med saken

10. Import/eksport

10.1. Søknadsimport

 1. Sette opp
  1. Gå til modulen Skole
  2. Legg inn brukernavn/passord til folkehogskole.no i seksjon Søknadsimport
 2. Automatisk import av søknader skjer hver time
 3. Manuell import
  1. Gå til modul Søknad
  2. Klikk "Importer Søknader" på Mer-knappen
 4. Sjekk at data har kommet inn i søknadsmodulen

10.2. Eksport til sentralbasen

 1. Gå til modulen Eksport (i Admin)
 2. Klikk "Navi Sentralbase"
 3. Kjør kontroll for å se hvordan det ser ut
 4. Evt. rett opp feil og kjør ny kontroll
 5. Ved 0 feil, klikk Eksporter data
 6. Fil lastes ned og lastes opp i sentralbasen som tidligere

14. Sette opp utvalg (Vent med denne)

 1. Gå inn på noen moduler å lage fornuftige utvalg
  1. Søknad: Skoleår og status=Ikke behandlet
  2.  

15. Hjelp

 1. Vis hjelpesystemet
 2. Brukerstøtte

16. Avtal endelig overgang