Navi

Info 15.08.2015

Det nærmer seg skolestart og de fleste skolene er godt i gang med WisWeb Navi. Her får du status og informasjon pr. 15.08.2015.

1. Status

Pr. i dag er 64 av 79 skoler over på WisWeb Navi. For alle disse har vi bidratt på eksport fra gamle Navi, import til WisWeb Navi og tatt en gjennomgang av systemet. Vi arbeider med å få over de siste skolene.

Det er mye nytt å sette seg inn i for skolene og det er naturlig at både vi og skolene fokuserer mest på det som mangler. Men for å holde motet oppe hos alle er det også viktig å se på alt som fungerer:

 • Serverløsningen er stabil og fungerer fint. Problemer som har oppstått er alle blitt løst.
 • Vi får mange positive tilbakemeldinger på selve løsningen (plattfomen)
 • Alle data fra gamle Navi er overført til WisWeb Navi
 • Import/eksport med folkehogskole.no og Navi Sentralbase kjører fint

Vi opplever at de største utfordringene nå er:

 • Få ferdig løsning for enkelt å plassere fag på elever (planlagt levering 18.08.)
 • Få ferdig løsning for fraværsføring (planlagt levering 18.08.)
 • Få rettet de mest sentrale feil og problemer

2. Brukermøte 17-18. september 2015, påmelding

Minner om Brukermøtet 2015. Ambisjonen om påmelding innen 10. juli var litt optimistisk, men det er fremdeles mulighet for å melde på. Vi har leid mange rom og store saler så vi setter ingen begrensning på antall deltakere denne gangen. Brukermøtet er lagt til 17-18. september ved Gardermoen. Nedenfor finner du informasjon, program og lenke til påmeldingsskjema. Meld på så fort dere har mulighet eller send en e-post til oss hvis dere må ha lang betenkningstid.
> Brukermøte 2015

3. Informasjon til skolen

Vi er opptatt av at skolene skal finne den informasjonen de trenger. Her er de mest aktuelle stedene:

 • Hjelp: Hjelpen ligger i WisWeb på brukernavnet oppe til høyre og så Hjelp. Her finner du hjelp til å bruke systemet med forklaring og video. Vi jobber stadig med å forbedre innholdet her.
 • Vanlige spørsmål: Vi har tett kontakt med skolene og har en side der vi oppdaterer informasjon om forhold skolene ofte etterspør.
 • Kjente feil/mangler: Her legger vi inn konkrete saker som skal rettes. Når de er utført legges de over til "Utførte punkt". Du kan klikke i kolonnene for å sortere.
 • Utførte punkt: Dette er konkrete feil/problemer som er rettet. Greit å sjekke av og til hvis det er en retting du venter på. Det siste kommer øverst.

Dersom du finner feil som ikke står på kjente feil/mangler, kan du melde inn.

4. Kontaktpersoner

Vi har nå valgt å endre litt på systemet vårt for varslingslister. Vi opererer nå med følgende lister:

 1. Navi brukere: En kontaktperson pr. skole.
  Her sendes meldinger som vedrører kundeforholdet slik som lisens, avtale, økonomi o.l.
 2. Navi info skoler: Fritt antall personer pr. skole.
  Her sender vi meldinger om systemet slik som viktig informasjon, oppgraderinger, nedetid o.l.

Vi har sendt begge lister på e-post til skolene, og vi ber om at dere sender e-post til wis@wis.no dersom dere ønsker endringer på deres oppføringer.

 

Vi ønsker skolene lykke til med de siste forberedelsene til nytt skoleår.

 

Svein Waade
Daglig leder