WisWeb

icon

Område

Register over alle områder som er definert i WisWeb. Et område er en inndeling som omtrent all informasjon kan knyttes til.

Generelt

WisWeb område er en modul i WisWeb administrasjon. Modulen er et register over alle områder som er definert i WisWeb.

Et område er en inndeling som omtrent alle moduler kan knyttes til. Område kan underdeles med mor - barn.

Alle områder har en ID under system. (område kan være: produkter, pleie og omsorg, utvikling etc). Man kan sette status, bilde, kontaktopplysninger etc. på område. Publiserte områder vises på internett. 

Fordeler

  • Enkelt å koble områder, sette startside og meny.
  • God oversikt over områder.

Basispakke

WisWeb leveres som en basispakke med dokumentmodulen og endel administrative moduler. 
WisWeb område er en del av denne basispakke.