WisWeb

icon

Tilgang

En modul hvor du kan sette opp brukernes tilgang til intranettet, lese, skrive og admin rettigheter.

Generelt

WisWeb tilgang er en modul i WisWeb administrasjon. Dette er en modul hvor man kan sette opp brukeres tilgang til intranettet, lese, skrive og admin rettigheter. Man kan også gi de samme rettigheter til et bestemt område.

Detaljer

Man kan sette opp detaljer om tilgangen, hvilke moduler og områder vedkommende skal ha tilgang til. Man kan dessuten sette dukumentets barn, dvs alle dokumentets underdokumenter, eier, om dokumentet kun skal vises, eller om vedkommende har rett til og redigere slette.

Fordeler

  • Fullstendig fleksibelt system som lar deg sette eierskap ned til det enkelte dokument.
  • Oversikt over brukere med en bestemt tilgang.

Basispakke

WisWeb leveres som en basispakke med dokumentmodulen og endel administrative moduler. 
WisWeb tilgang er en del av denne basispakke.