WisWeb

icon

Søppeldunk

Modul til oppbevaring av elementer som er slettet. Kan herfra slettes permanent og forsvinner da fra systemet.

Generelt

WisWeb søppeldunk er en modul i WisWeb administrasjon. Modul til registrering og oppsamling av all slettet informasjon. Kan herfra slettes permanent. Brukes av systemadministrator til å slette fra flere områder.

Fordeler

  • Hurtig å gjenopprette slettet informasjon 
  • Hurtig å slette informasjon permanent

Basispakke

WisWeb leveres som en basispakke med dokumentmodulen og endel administrative moduler. 
WisWeb søppeldunk er en del av denne basispakke.