WisWeb

icon

Nettsted

En modul til oppsett av nettstedet.

Modulen nettsted er et administrativt modul for eget nettsted. Her setter man opp grunnleggende funksjoner for nettstedet. 
Man kan sette opp stil, størrelse på bilder, knytte logo til rapporter.
Her får du en oversikt over antall moduler og antall brukere, samt databaseforbruk og fakturagrunnlag.
Du kan også sette interne IP adresser (brukes til måling av intern og ekstern trafikk på nettstedet).

Basispakke

WisWeb leveres som en basispakke med dokumentmodulen og endel administrative moduler. 
WisWeb nettsted er en del av denne basispakke.