Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Navi Versjon 28, 24.11.2010

Endret: 24.11.2010  

Denne versjonen inneholder automatisk import av søknader

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Annet
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Test av ny hjelp i Navi (24.11.2010)

Vi vurderer nytt hjelpesystem for Navi. Det baseres på at hjelp hentes fra internett. På den måten kan vi hele tiden sørge for å ha oppdaterte hjelpedokument, uavhengig av Navi-versjon. Det er nå lagt til nytt valg under Hjelp i hovedmenyen: Internetthjelp.

Finnes også på www.wis.no/navi/hjelp


Fravær
Nr Utf Tittel Beskrivelse
2 Fraværsrapporter - fikset feil i prosent (23.11.2010) I enkelte tilfeller hvor man vekslet mellom rapport nr 33 (fraværsoversikt) og nr 44 (fraværsoversikt per elev) ble fraværsprosenten feil. Fant ut at dette gjelder tilfeller hvor man har krysset av for periodevis oversikt. Feilen var at kurset ble regnet som halvårskurs, og dermed ble prosenten beregnet ut i fra feil antall dager. Feilen er nå fikset.

Søknad
Nr Utf Tittel Beskrivelse
3 Nye felt på søknader (01.11.2010)

Navi oppdateres med nye felt i forhold til søknadsskjema som er tilgjengelig på folkehogskole.no. Viktige felt på søknaden blir lagt til som obligatoriske felt ved søknad, men resten blir gjort tilgjengelig for oppsett som frifelt i Navi. Skolene må selv tilpasse sine søknader slik at de er like på folkehogskole.no og i Navi.

4 Visning av feil på søknad (01.11.2010)

Ved feil på importerte søknader vil disse bli market med rødt slik at man enkelt kan se hva som må korrigeres på hver enkelt søknad. Søknader som inneholer feil vil også bli rødmarkert i valglisten til venstre.

5 Import av søknader (07.10.2010)

For å kunne importere søknader fra folkehogskole.no er det viktig at korrekt brukerinformasjon er satt opp under systemadministrasjon, i tillegg til at det er valgt vedleggsmappe hvor vedlegg til søknad skal ligge. Mappen Vedlegg blir automatisk opprettet i installasjonsmappen til Navi hvis vedleggmappe ikke er satt opp av skolen. Import av søknader og vedlegg fra folkehogskole.no gjøres ved å klikke knappen Importere under registreringsflippen på søknad (se egen veiledning for import).

6 Knytte logg mot en søknad (07.10.2010)

Det er laget mulighet til å kunne koble en eller flere loggføringer opp mot en søknad. Dette for å gi bedre oversikt på hva som er knyttet til hver enkelt søknad, i tillegg til at det gir mulighet til å legge på flere vedlegg på søknader via en loggføring.

7 Validering av importverdier (07.10.2010)

For å kunne sikre best mulig data ved import er det laget validering/sjekkrutiner på flere obligatoriske felter. Ved feil eller blanke verdier blir disse feltene market med rødt slik at man enkelt skal kunne korrigere til korrekt verdi. Dette gjelder bl.a. fødselsnummer, for- og etternavn, kjønn m.m.

8 Vedlegg på søknader (07.10.2010)

Det er laget mulighet for å kunne legge til vedlegg på alle søknader. Det lages automatisk en loggføring med alle vedlegg ved import av søknader fra folkehogskole.no. Det er mulig å redigere eller legge til flere vedlegg både under Søknad - Registrere og Søknad elev. Alle vedlegg blir omdøpt etter følgende format og lagt i vedleggsmappen under aktuelt skoleår: "Etternavn_Fornavn_SøknadsID_OrginaltFilnavn.*". Programmet pakker automatisk ut nedpakkede vedlegg, og omdøper disse etter gjeldende format.

9 Oppsett av brukerinformasjon (23.09.2010)

Det er laget mulighet under systemadministrasjon for å kunne legge inn brukernavn og passord mot Tibe (hver skole har egen innloggingsinformasjon), samt kunne velge i hvilken mappe vedlegg til søknader skal lagres. Programmet oppretter automatisk mapper for hvert skoleår i denne vedleggsmappen for å gi bedre oversikt over vedleggene.