Pris: 0,- pr. mnd. (Inkl. i basispakke)
Type: Oppsett
icon

Område

 
Register over alle områder som er definert i WisWeb. Et område er en inndeling som omtrent all informasjon kan knyttes til.

Generelt

WisWeb område er en modul i WisWeb administrasjon. Modulen er et register over alle områder som er definert i WisWeb.

Et område er en inndeling som omtrent alle moduler kan knyttes til. Område kan underdeles med mor - barn.

Alle områder har en ID under system. (område kan være: produkter, pleie og omsorg, utvikling etc). Man kan sette status, bilde, kontaktopplysninger etc. på område. Publiserte områder vises på internett. 

Fordeler

  • Enkelt å koble områder, sette startside og meny.
  • God oversikt over områder.

Basispakke

WisWeb leveres som en basispakke med dokumentmodulen og endel administrative moduler. 
WisWeb område er en del av denne basispakke.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett