Pris: 0,- pr. mnd. (Inkl. i basispakke)
Type: Oppsett
icon

Forside

 
Forside er et dynamisk modul hvor du kan tilpasse forsiden til ditt behov.

Generelt

WisWeb forside er en modul til administrasjon av forsiden. Her kan man velge elementer som skal med, sette plassering og velge utseende/funksjon
Forsiden er ditt åpningsbilde etter du har logget på. Forsiden er dynamisk, d.v.s den henter informasjon fra alle steder på internett eller intranett.
Det kan være interne/eksterne nyheter, kalender, oppgaver, egne favorittlenker, dokumenter, avvik og mye annet.
Forsiden kan tilpasses brukerens behov.

All informasjon som ikke er lest vil vises med rød farge. Den forsvinner når informasjonen er lest.
Viktig nyhet som ikke er lest vil også vises med et rødt flagg. Ikke lest 

Fordeler

  • God oversikt over all informasjon i sytemet, internt som eksternt
  • Markering av lest/ikke lest informasjon
  • Velegnet som informasjonsportal

Basispakke

WisWeb leveres som en basispakke med dokumentmodulen og endel administrative moduler. 
WisWeb forside er en del av denne basispakke.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett