Registrere programmet

Wis Skole kan hentes fritt ned fra Internett og brukes av alle som ønsker det uten noen form for registrering eller kostnader.
Vi kan også gi hjelp i denne prosessen. 

Når programmet brukes uregistrert vil det stå "Programmet er ikke registrert" øverst på alle rapportene.

 

For å få inn skolenavnet må en ha lisens. Denne får du ved å henvende deg til WIS, helst på e-post eller fax.

Lisenskode

Du sender bestilling på lisens til følgende adresse:Registrere programmet

E-post: wis@wis.no
Fax: 72 45 01 91

 

Postadresse:
Waade Information System AS 
Hollaveien 2 
7200 Kyrksæterøra