Rapportering av elevdata fra privatskolene

Alle private grunnskoler skal rapportere inn elever fordelt på hjemkommune en gang i året. Dataene benyttes av Kommunal- og distriktsdepartementet til å korrigere rammetilskuddet til kommunene.

  • Skolene skal foreta denne registreringen elektronisk ved å sende inn et regneark.
  • Kommunene skal logge seg inn og attestere dataene fra skolene.

Nettstedet styres av Utdanningsdirektoratet. WIS står for den tekniske løsningen.

Velg nivå: Skole | Kommune | Fylke