Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:
Logg innLogg inn 

Moduloversikt

WisWeb har mange forskjellige moduler. Vi inndeler modulene i forskjellige kategorier. Her finner du våre løsninger . Dessuten har vi administrative moduler, som styrer oppsett og tilgang til intranettet.

Her finner du en oversikt over alle moduler som er tilgjengelige:

Standard

Modul Pris Kommentar

 Dokument

150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Bli motivert til bedre artikler.
Tenk innhold - WisWeb klarer resten. Gir deg overblikk og struktur. 
Publisering med ett klikk.

 Nyhet

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Publisering av nyheter nesten automatisk. Du skal utelukkende skrive teksten samt angi publiseringsdato og evt. bilde. WisWeb nyheter klarer resten!

 Kontakt

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Et komplett kontaktregister med koblinger til alle former for medlemsskap og aktiviteter.

 Kompetanse

150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Få en en enkel og korrekt oversikt over kompetanse i egen bedrift

 Medlem

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Et medlemsregister til lag og foreninger

 Kalender

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

WisWeb kalender er en komplett arrangementsløsning på Web.

 Bilde

150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Vi har laget et unikt bildebehandlingssystem i WisWeb. Det er mulig å laste opp enkeltbilder eller mapper med bilder.

 Filarkiv

150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Filarkivet kan inneholde alle slags filer. Dette kan være tekstbehandlingsdokument, regneark, presentasjoner, zip-filer, Pdf, film, lyd. Det er mulig å laste opp enkeltfiler eller hele filmapper.

 Prosjekt

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul for prosjektstyring og info med tekster, milepæler, status, kontakter. 

 Milepæl

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Hold orden på de vigtigste hendelser i prosjektet

 Aktivitet

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Holder orden på alle aktiviteter i forbindelse med et prosjekt.

 Styringskort

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Styringskortet viser hvor vi vil, og måler om vi kommer dit

 Indikator

150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En indikator skal anvise eller angi forhold som er for kompliserte eller for kostbare å måle direkte.

 Måling

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul som måler og tallfester et resultat

 Tiltak

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Gir oversikt over alle tiltak knyttet til styringskort eller indikator.

 Planverk

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modulen planverk er et register over alle planer som bedriften/kommunen har.

 Spørsmål & svar

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Få overblikk over brukernes spørsmål. Gjør at du hele tiden blir bedre.

 Stilling

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til opprettelse og administrasjon av stillingsannonser. Register over ledige stillinger.

 Lenker

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Lenkemodulen styrer visning av interne og eksterne lenker, samt knytter disse til områder.

 Oppgave

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Oppgave er en modul som styrer den enkeltes tiltak/ oppgaver, med frister.

 SMS Admin

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul for administrasjon og statistikk av SMS forbruk.

 Menings-måling

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul til enkle meningsmålinger på nettstedet

 Styrende dokument

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Styrende dokument inneholder lover, forskrifter, planer, etc. som regulerer organisasjonens virksomhet.

 Kvalitetsmål

200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Et kvalitetsmål beskriver målet og nivået for en bestemt aktivitet.

 Prosedyre

200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Inneholder alle prosedyrer, rutiner og arbeidsbeskrivelser, som organisasjonen ønsker å registrere.

 Risiko

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul for risikovurdering/kartlegging av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

 Info

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til struktur og arkivering av artikler, dokumenter etc.

 Skjema

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Register over alle skjemaer, formularer

 Utstyr

200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet. Modul til registrering av utstyr, knyttes til prosedyrer, avvik og vedlikehold

 Avviks-melding

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet. Dette er en modul for å melde avvik.

 Avviks-behandling

150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Avviksbehandling er et register over alle registrerte avvik i organisasjonen.

 Forbedring

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet. Dette er en modul for å sende inn forbedringsmeldinger.

 Forbedring behandling

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Melding forbedring behandling er en modul i WisWeb Kvalitet. Modulen er et register over alle registrerte forbedringsmeldinger i organisasjonen.

 Melding

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modulen melding er en modul i WisWeb kvalitet for å melde avvik.

 Melding Behandling

150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Melding behandling er en modul i WisWeb Kvalitet. Modulen er et register over alle registrerte driftsmeldinger i organisasjonen.

 Sjekkliste

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb kvalitet til forberedelse og bearbeidning av data i forbindelse med sjekklister og vernerunder.

 Sikker Jobb Analyse

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Gjennomfør arbeidet mere sikkert. Lag en risikoanalyse før du går i gang.

 Prosess

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Viser prosesskart og diagram og lar brukeren hoppe til ulike deler av systemet ved å klikke elementene i tegningen.

 Prosesstegning

500,- pr. mnd. (Fastpris)

Modul for å lage og redigere prosesskart og diagrammer. Prosesskartene vises med modulen Prosess.

 Bygg

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En Modul i WisWeb boligadministrasjon. Modul for boligbygg registrering.

 Bolig

400,- pr. mnd. (Fastpris)

En Modul i WisWeb boligadministrasjon. Modul for boligregistrering.

 Beboer

300,- pr. mnd. (Fastpris)

En Modul i WisWeb boligadministrasjon. Modul til registrering av beboere i boliger.

 Feide

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Feide pålogging

 Facebook

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Facebook pålogging

 Vedlikehold

300,- pr. mnd. (Fastpris)

En Modul i WisWeb boligadministrasjon. En modul til registrering av vedlikehold som skal utføres på en bolig.

 Felt

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til registrering av byggefelt. Her ligger alle opplysninger som er relevante for et byggefelt.

 Tomt

50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til registrering av tomter i et byggefelt.

 Produkt

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb butikk. Et komplett vareregister med oversikt over alle varer.

 Ordre

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb butikk. Modul til bestilling og mottakelse av varer

 Kalkyle

200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb butikk.
Velegnet til utregning av omkostninger og fortjeneste ved et produkt

 Kjøpes & selges

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb butikk. Modul til annonsering av kjøp og salg.

 Blogg

100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Egen modul til skriving av blogger

 Presentasjon

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul for å opprette og arbeide med enkle presentasjoner på nett.

 Film

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til visning av egne videofilmer

 Idébank

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Melding

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Min enhet

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Nettprat

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Oppdrag

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Oppdrag deltakelse

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Sentralene

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Spørreskjema

0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Uttak av data

0,- pr. mnd. (Inkl. i basispakke)

 

Oppsett

 Iris meny

Modul til oppsetning av informasjonsvisning på mobil og pda med telefonstøtte

 Bruker

Register over alle brukere som kan logge på systemet. Her legges brukernavn og passord.

 Område

Register over alle områder som er definert i WisWeb. Et område er en inndeling som omtrent all informasjon kan knyttes til.

 Meny

En administrativ modul hvor man kan bestemme hvilke moduler som skal med i venstremenyen.

 Tilgang

En modul hvor du kan sette opp brukernes tilgang til intranettet, lese, skrive og admin rettigheter.

 Forside

Forside er et dynamisk modul hvor du kan tilpasse forsiden til ditt behov.

 Statistikk

Viser detaljert statistikk over all trafikk på nettsidene.

 Favoritter

Administrativt modul hvor man kan sette opp favoritter.
Favoritter kan tildeles en gruppe, enkeltpersoner og områder.

 Rapport

En av de viktigste moduler i WisWeb. Gir overblikk over all aktivitet som ønskes målt.

 Snarveier

En administrativ modul hvor man kan legge inn snarveier til egne programmer.

 Gruppe

En modul hvor man kan sette opp grupper med undergrupper.

 Søppeldunk

Modul til oppbevaring av elementer som er slettet. Kan herfra slettes permanent og forsvinner da fra systemet.

 Mal

Malregister med malene som data blir flettet inn i på utsiden.

 Stilark

Modul til oppsetning av stiler på en nettside eller i Intranettet.

 Utstyr type

Modul til opprettelse av utstyrstyper.

 Kalender type

Modul til oppsetning av kalendertyper

 Filmbase

Et register over tilgjengelige filmer

 Tilpasset rapport

Skriv ut all info fra systemet

 Sjekkpunkt

En modul i WisWeb kvalitet til oppsettning av sjekkpunkter/vernerundeskjema.

 Digitalpenn enheter

Modul Til registreing av digital penn

 Produkt type

En modul i WisWeb butikk. Modul til registrering av produkt typer.

 Medlem admin

Modul til administrering av fakturaer

 Nettsted

En modul til oppsett av nettstedet.

 Oppsett