Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:
Logg innLogg inn 
Pris: 200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Prosedyre

 

En modul i WisWeb Kvalitet.
Inneholder alle prosedyrer, rutiner og arbeidsbeskrivelser, som organisasjonen ønsker å registrere.

Generelt

WisWeb Prosedyre kan inneholde alle prosedyrer (fremgangsmåter), rutiner og arbeidsbeskrivelser, som organisasjonen ønsker å registrere.

Koblinger

Man kan lage alle mulige koblinger til en prosedyre, både lenker, skjema, overordnede og relaterte prosedyrer. Dessuten kan man liste opp hvilke styrende dokument og kvalitetsstandarder som er knyttet til prosedyren. Man kan knytte prosedyren til tiltak og utstyr. Ved registrering av avvik kan man koble avviket til en bestemt prosedyre.

Plassering

Prosedyren kan knyttes til ett eller flere områder.
I tillegg ligger det mulighet for å knytte den til ett eller flere steder (fra stedsregisteret i WisWeb Kvalitet).

Fordeler

  • Meget fleksibel - tilgodeser alle behov
  • Alltid en oppdatert base med prosedyrer - kan utskrives til fysisk mappe ved behov
  • God oversikt over prosedyrer koblet til område, sted og utstyr
  • Oversikt over hvem som har fått opplæring på prosedyren
  • Risikovurdering med automatisk beregning av risikograd utfra sannsynlighet og konsekvens.

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen prosedyre er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviks-melding
Avviks-behandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett