Utdanningsdirektoratet    Innsamlingsportal

Samkjøring av Udirs fagregister (Grep) og Udirs register over godkjenninger for friskoler (Frida).
Slik at den enkelte skole kan få opp liste over godkjente programområder og fag.

Velg skole