Navi

Info 10.06.2015

Etter mange og lange runder med mer detaljert testing, feilretting og utfordringer av mange slag er nå 1/4 av skolene over på WisWeb Navi.

1. Oppgrader gamle Navi til versjon 29

Vi ønsker at alle som ikke har gjort det, oppgraderer sin Navi til versjon 29. Denne må være på plass før vi kan gjennomføre overgangen til WisWeb Navi.
> Side for nedlasting

2. Flytte skolene over på WisWeb Navi

Det er en ganske stor operasjon å bytte system uten å miste data. Vi anbefaler derfor sterkt at dette er en jobb som skolen gjør sammen med WIS.

Vi tar kontakt med skolene for å avtale tidspunkt og rutinen for overgang er slik:

  1. Eksportere komplette data fra Navi og sette i gang import til WisWeb Navi (ca en time)
  2. Vi går sammen raskt gjennom de viktigste delene av systemet (ca en time)

Her er noen dokumenter vi bruker:

3. Hjelp og videoer

I hjelpesystemet i WisWeb ligger det informasjon om hvordan en bruker hver enkelt modul. Det ligger også en del hjelpevideoer der. En må være innlogget på systemet for å vise hjelpa. Åpne hjelp ved å klikke navn oppe til høyre og velg hjelp. Når en ønsker hjelp på den modulen en står i, klikker en Mer-knappen på modulen (...) og velger hjelp.

4. Viktige punkt

Ikke alt er på plass i det nye systemet enda. Her er noen punkt det er greit å vite om:

  • Sende SMS: Foreløpig står det "WisWeb" som avsender. Vi arbeider med å få på plass løsning slik at skolen selv kan godkjenne mobilnummer
  • Føre fravær: Det er mulig å se på/redigere fravær, men skjema for fraværsføring er utsatt noe. Det skal være på plass til skolestart
  • Knytte elever på fag: Det er mulig i systemet i dag, men litt tungvint når en skal gjøre det på mange. Enklere løsning kommer til skolestart.
  • Eksport til lånekassen: Bruk gamle Navi til å lage fil til lånekassen nå. Eksport til lånekassen kommer til høsten
  • Vitnemål: Det er laget forslag til nye og mer standardiserte vitnemål, og disse vil legges inn i systemet til høsten.

5. Brukerstøtte

Det er nå lagt ut sider for brukerstøtte på WisWeb. Der vil du finne liste over kjente feil/mangler og utførte punkter. Der ligger det også mulighet for å melde inn feil eller forslag. Du kan gå til sidene ved å klikke Brukerstøtte på brukermenyen i WisWeb. Eller du kan klikke lenken nedenfor:
> WisWeb Brukerstøtte

6. Brukermøte 2015

Styringsgruppa og WIS har lagt brukermøtet 2015 til 18-19 september. Dette brukermøtet vil fokusere nesten kun på WisWeb Navi og vi tror det vil være nyttig for skolene å delta. Nedenfor finner du informasjon, program og lenke til påmeldingsskjema. På grunn av hotellreservasjon ønsker vi raskest mulig påmelding og senest 10. juli.
> Brukermøte 2015

 

Svein Waade
Daglig leder