WisWeb Navi

Nyhetsbrev

Her ligger meldinger som er sendt ut om systemet.

Info 10.11.2017

Første steg av elevtilgang er nå klart for bruk.

Info 29.08.2017

Vi vil tirsdag 29.08.2017 rulle ut nytt og forbedret påloggingssystem. Brukerne skal ikke berøres av omleggingen.

Info 16.12.2016

Forbedringer og informasjon om status for større saker på WisWeb: pålogging, mobilstøtte og elevpålogging.

Info 01.11.2016

Om rapportering av flyktninger som ikke skal være med i grunnlag for ordinært tilskudd.

Info 07.10.2016

Litt informasjon om utviklingen. Systemet håndterer nå bedre foresatte/pårørende. Det legges inn støtte for rapportering av enslige mindreårige flyktninger.


Alle tidligere brev ...