Navi

Info

Navi inneholder mange ulike moduler og har i gjennom sin lange historie vokst til å dekke veldig mange behov hos skolene.

Document image

Se videoer om systemet

Her kan du se en video som presenterer systemet på 6 minutter.

Og nedenfor er det en egen presentasjon av fraværsføring på mobil.

Mer detaljert innføring

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan systemet fungerer, kan du se små videoer som forklarer bruken mer detaljert.
> Kurs i WisWeb Navi

Litt om de enkelte modulene

Dette er en oversikt over de mest sentrale modulene i WisWeb Navi.

ww2 ikon32 Person Person

Alle personer i systemet ligger her. Disse personene kobles sammen i systemet som søkere, elever, personale osv.

ww2 ikon32 Organisasjon Organisasjon

Dette er bedrifter/organisasjoner som skolen har kontakt med. Det kan være leverandører, samarbeidspartnere osv.

ww2 ikon32 Hovedkurs Hovedkurs

Legg inn kursene som elevene tas opp på (f.eks. helårskurs og halvårskurs).

ww2 ikon32 Fag Fag

Register over alle fag på skolen (linjer, linjefag, fellesfag, valgfag). Elever knyttes til fagene.

ww2 ikon32 Søknad Søknad

Legg inn søknadene og behandle dem. Send informasjon til søkere om status (opptatt, venteliste, avslag osv).

ww2 ikon32 Hovedkurselev Hovedkurselev

Informasjon om opptatte elever (fag, fravær osv).

ww2 ikon32 Fravær Fravær

Oversikt over og detaljer om fraværet på hver enkelt elev.

ww2 ikon32 Fraværsregistrering Fraværsføring

Enkel side for å føre og justere fravær. Fungerer på mobil, nettbrett og PC.

ww2 ikon32 Kortkurs Kortkurs

Register over kortkurs med detaljer, deltakere og grupper.

ww2 ikon32 Kortkurselev Kortkurselev

Deltakere på kortkurs med kursplaner, dager og fravær.

ww2 ikon32 Personale Personale

Enkelt register over alt personale på skolen. Brukes av andre moduler.

ww2 ikon32 Gruppe Gruppe

Mulig å lage grupper av personer og organisasjoner. Gruppene kan legges i et hierarki.

Ikon WW2 melding Melding

Dette er utgående e-post og sms. Sending av SMS koster kr. 0,41 pr melding.

Ikon WW2 logg Logg

Dette er alle loggføringer på kontakter.

ww2 ikon32 Arkiv Arkiv

Arkivplan med mulighet for å knytte meldinger og loggføringer inn på en bestemt arkivpost.

Ikon WW2 sak Sak

Sak er en samling av meldinger og loggføringer. En sak kan knyttes til en arkivpost.

ww2 ikon32 Bilde Bilde

Enkelt bildearkiv. F.eks. kan bilder legges her og knyttes til person/organisasjon/elev.

ww2 ikon32 Fil Fil

Filregister som kan inneholde alle slags filtyper (pdf, word, excel, bilde, lyd, video osv). Kan knyttes til ulike moduler.
 

> Oversikt over alle moduler i pakken til folkehøgskolene

Historikk

Navi har en lang historie.

1. 1990 - 2001: DOS

Ivar Flaten i IFD-systemer utviklet en løsning i DataEase for DOS.

2. 2001 - 2015: Windows

WIS utviklet i 2000 en Windowsversjon i Microsoft Access, men systemet ble ikke stabilt nok til at det kunne tas i bruk. Deretter gikk en over til å utvikle systemet i Delphi mot en Access database. Dette systemet ble tatt i bruk i 2001 av de aller fleste folkehøgskolene. Siden har systemet blit utvidet og videreutviklet.

3. 2015: Web

I 2013 startet arbeidet med å utrede en webløsning for folkehøgskolene og sommeren 2015 kunne skolene endelig ta i bruk den nye løsningen. Løsningen er den første som er utviklet i nye WisWeb. Folkehøgskolene bidro med midler for å realisere prosjektet. Folkehøgskolene som bidro har en rimeligere årlig avgift på systemet.

> Historikk om overgangen til Web