Navi

Navi er en webbasert løsning for folkehøgskoler og bibelskoler. Systemet benyttes ved alle landets 85 folkehøgskoler og noen bibelskoler. Det er den første løsningen som er basert på nye WisWeb.

Kurs og fag, søknader, elever, loggføringer, arkiv, fravær, vitnemål, personale, alle slags rapporter og integrasjon med flere systemer.

Navi