Navi

Priser

Navi består av en samling moduler. Hver modul har en månedspris og i tillegg betales det for brukere. Folkehøgskoler har en spesiell pakkepris.

Document image

Databehandleravtale

Før en kunde kan ta i bruk WisWeb, må kunden og WIS inngå en databehandleravtale. Dette er regulert i personopplysningsloven.

> Databehandleravtale WisWeb

Årlig avgift - fri brukerstøtte

Prisen for WisWeb Navi er basert på en fast årlig pris og ubegrenset gratis brukerstøtte. Den årlige prisen dekker også alle oppgraderinger av systemet. Vi har ingen oppstartskostnad.

Egen avtale for folkehøgskolene

Fra og med 2018 ble prismodellen endret slik at store skoler betaler mer enn små skoler. Beregningen baserer seg på skolens tilskuddsgrunnlag.
> Beregning av pris for folkehøgskole

Det faktureres årlig på forskudd (januar/februar). Folkehøgskolene betaler i tillegg for sms-forbruk (0,41 pr. sms).

Priser pr modul

For andre kunder, beregnes prisen ut fra ønskede moduler og antall brukere. Sett kryss på moduler og angi antall brukere, så ser du pris pr. måned og år.

Alle priser er eks. mva.

Velg alle:
Moduler (brukeravhengig) Ant Pris Pr. mnd Pr. år
Basis 0
Person 100
Organisasjon 50
Personale 50
Hovedkurs 50
Hovedkurselev 100
Kortkurs 50
Kortkurselev 50
Rom 50
Søknad 100
Oppgave 50
Logg 50
Fag 50
Fravær 100
Fraværsføring 100
Melding 100
Gruppe 50
Bilde 100
Fil 150
Sak 50
Arkiv 50
Eksport 100
Sum moduler
Moduler (fastpris) Ant Pris Pr. mnd Pr. år
Diskplass +5 GB 100
Diskplass +15 GB 200
Diskplass +30 GB 300
Sum moduler
Brukertillegg Ant Snitt% Pr. mnd Pr. år
Antall brukere
Lag / organisasjoner
Totalt Pr. mnd Pr. år
Sum  
Rabatt
Total sum
Brukertillegg i %
Fra til %
2 10 4,0
11 50 3,0
51 100 2,0
101 500 0,8
501 9999 0,3
Lag og org. får 0,3% tillegg for alle brukere