Navi

WisWeb Navi, moduler

Her finner du en oversikt over de modulene som ligger i WisWeb Navi (tidl. Navi Web).


1. Moduler fra Navi Windows

Følgende moduler er med fra gamle Navi.

ww2 ikon32 Person Person

Sentralt register for alle personer som finnes i systemet (elever, personell, personer tilknyttet ulike organisasjoner. Modulen kan kuttes ut til fordel for Kontakt.

ww2 ikon32 Organisasjon Organisasjon

Sentralt register over organisasjoner i systemet. Modulen kan kuttes ut til fordel for Kontakt.

ww2 ikon32 Kontakt Kontakt

Dette er en modul som inneholder både personer og organisasjoner. Den kan brukes i stedet for modulene Person og Organisasjon.

ww2 ikon32 Personale Personale

Enkelt register over alt personale på skolen. Brukes av andre moduler.

ww2 ikon32 Gruppe Gruppe

Mulig å lage grupper av personer og organisasjoner. Gruppene kan legges i et hierarki.

ww2 ikon32 Hovedkurs Hovedkurs

Her legges hovedkurs inn og viser tilknyttede elever.

ww2 ikon32 Fag Fag

Register over alle fag på skolen (linjer, linjefag, fellesfag, valgfag). Elever knyttes til fagene.

ww2 ikon32 Søknad Søknad

Register over søknader til hovedkurs. Vil importeres fra folkehogskole.no.

ww2 ikon32 Hovedkurselev Hovedkurselev

Alle elever på hovedkurs.

ww2 ikon32 Fravær Fravær

Oversikt og detaljer over fravær pr. hovedkurselev.

ww2 ikon32 Korkurs Kortkurs

Register over kortkurs.

ww2 ikon32 Korkurselev Kortkurselev

Elever på kortkurs.

ww2 ikon32 Arkiv Arkiv

Viser oversikt over arkiv og loggføringer som er knyttet til arkivpost.

ww2 ikon32 Rom Rom

Register over alle rom (undervisning, internat og annet). 


2. Nye moduler

Dette er moduler som har kommet til med WisWeb.

ww2 ikon32 Fraværsregistrering Fraværsføring

Modul for å enkelt føre fravær der det skjer og når det skjer.

ww2 ikon32 Bilde Bilde

Enkelt bildearkiv. F.eks. elevbilder legges her og knyttes til person/organisasjon/elev.

ww2 ikon32 Fil Fil

Filregister som kan inneholde alle slags filtyper (pdf, word, excel, bilde, lyd, video osv). Kan knyttes til ulike moduler.


3. Standardmoduler i WisWeb

Dette er moduler som ligger som standard i WisWeb.

ww2 ikon32 Startside Startside

Brukerens egen startside med relevant informasjon. Bruker kan endre innholdet på sin startside.

ww2 ikon32 Søk Søk

Mulighet for å søke fritt gjennom hele systemet.

ww2 ikon32 Rapport Rapport

Modul for å velge og kjøre rapporter.

ww2 ikon32 Favoritt Favoritt

Mulighet til å markere spesielle data som favoritt for raskere tilgang.

ww2 ikon32 Søppelbøtte Søppelbøtte

Når bruker sletter noe, havner det i brukerens søppelbøtte. Bruker kan hente tilbake det som havner der.


4. Moduler for administrasjon

Her er moduler for administrasjon og oppsett.

ww2 ikon32 Område Område

Hierarkisk oversikt over organisasjonen. Alle data kan knyttes til et område og tilgangsstyres.

ww2 ikon32 Søppelbøtteadmin Søppelbøtte admin

Her kan administrator finne og hente tilbake data som er slettet av alle brukere i organisasjonen.

ww2 ikon32 Tilgang Tilgang

Styre uliketilganger som deretter knyttes til brukere.

ww2 ikon32 Intrameny Intrameny

Ulike menyoppsett for intranettet. Knyttes så til brukere.

Moduloppsett Moduloppsett

Styrer hvordan modiler ser ut (velger, visning, redigering, seksjoner).

ww2 ikon32 Site Site

Informasjon om organisasjonen i WisWeb (siten).

ww2 ikon32 smsadmin SMS admin

Oppsett av tilgang til å sende SMS og oversikt over bruken.

ww2 ikon32 Bruker Bruker

Register over alle som kan logge på systemet. Disse er også personer i personregisteret.

ww2 ikon32 Skole Skole

Sentrale opplysninger om skolen.

ww2 ikon32 Startside Startside admin

Mulighet for å sette opp startside og tildele til brukere.

ww2 ikon32 Oppsett Oppsett

Oppsett av en rekke lister som brukes i systemet.