Navi

Info 07.10.2016

Litt informasjon om utviklingen. Systemet håndterer nå bedre foresatte/pårørende. Det legges inn støtte for rapportering av enslige mindreårige flyktninger.

1. Utvikling

I perioden juli-september har det vært lite utvikling på WisWeb Navi. Vi har avviklet ferie, samt vært nødt til å prioritere andre prosjekter. Du får en oversikt over utførte oppgaver i tredje kvartal her:
> Versjon 2016-Q3

Vi er nå inne i 4. kvartal, og dere kan følge planlagte og utførte oppgaver her:
> Versjon 2016-Q4

2. Integrasjon for studiebevis i normal drift

Etter litt innkjøringsproblemer har integrasjonen med Kilroy/ISIC blitt stabil og bra. Det er nå 44 skoler som har benyttet integrasjonen med Kilroy/ISIC, og det er overført 4.379 studiebevis til Kilroy/ISIC for trykking.

3. Håndtering av foresatte/pårørende

Det er nå mulig å sende melding (e-post og sms) til foresatte/pårørende. Her er litt info:

  • WIS og styringsgruppen valgte å ikke skille på foresatte (for de under 18 år) og pårørende (for de over 18 år), og kaller denne relasjonen "Foresatte/pårørende"
  • I modul Hovedkurselev er det nå en funksjon på Mer-knappen: "Importer foresatte/pårørende". Denne henter ut data om foresatte/pårørende fra original søknad, oppretter person i personmodulen, og knytter den til som relasjon foresatte/pårørende. Dette gjelder folkehøgskolene som henter søknader fra folkehogskole.no.
  • En kan administrere relasjoner på hovedkurseleven eller i personmodulen. Dette er samme data. En elev kan ha relasjon til flere foresatte/pårørende.
  • For å sende melding, velger en på Mer-knappen i hovedkurselev "Melding til foresatte/pårørende". Da vil det i til-feltet på meldingen legges inn alle som har relasjonen foresatte/pårørende" til de valgte elevene.
  • Det er også laget en rapport "Elever med foresatte" som viser elev og personer med denne relasjonen.
  • Vi kommer tilbake til hvordan vi skal håndtere foresatte/pårørende som ikke ønsker informasjon med mindre det er alvorlig.

4. Enslige mindreårige flyktninger og tilskudd

Folkehøgskolerådet og IMDi har inngått avtale om at folkehøgskoler kan få tilskudd fra kommunen/IMDi til å ta inn enslige mindreårige flyktninger som elever ved skolen. Disse elevene skal da ikke utløse ordinært statstilskudd gjennom kapittel 253.

Udir, Folkehøgskolerådet og WIS har blitt enige om at disse elevene bør være med til sentralbasen, og telle som ordinære elever i all statistikk, men at de tas ut fra grunnlag for tilskudd. Slik blir prosessen:

  • Det gjøres endringer i sentralbasen slik at den kan ta i mot et merke på hovedkurselevene om at de ikke skal ha ordinært statstilskudd, og beregningene endres til å ta hensyn til dette.
  • I WisWeb Navi legges det til feltet “Flyktning uten ordinært tilskudd” på hovedkurseleven i seksjonen Rapportering.. Eksporten til sentralbasen endres slik at dette feltet tas med.
  • Når begge disse punktene er på plass, sender vi informasjon til skolene om at de som har slike elever må gjøre en ny levering til sentralbasen. Dette må skje før fristen for rapportering pr. 01.10.2016 går ut 01.11.2016

WIS