Navi

Info 01.11.2016

Om rapportering av flyktninger som ikke skal være med i grunnlag for ordinært tilskudd.

1. Enslige mindreårige flyktninger og tilskudd

Folkehøgskolerådet og IMDi har inngått avtale om at folkehøgskoler kan få tilskudd fra kommunen/IMDi til å ta inn enslige mindreårige flyktninger som elever ved skolen. Disse elevene skal da ikke utløse ordinært statstilskudd gjennom kapittel 253. Disse elevene skal være med til sentralbasen, og telle som ordinære elever i all statistikk, men de tas altså ut fra grunnlag for tilskudd.

Sentralbasen har nå fått støtte for å håndtere ordningen og de skolene som har slike elever må levere data til sentralbasen på nytt. Fristen for rapportering til sentralbasen er utvidet til fredag 04.11.2016. Slik er prosedyren:

  1. Gå inn på hver av disse elevene og sett hake for "Flyktning uten ordinært tilskudd" i seksjonen "Rapportering" på hovedkurselev.
  2. Ta ut og lever fil til sentralbasen som normalt
  3. Gå inn på visningen "Tilskudd" og sjekk at det er riktig antall som er markert som flyktninger der

Dersom dette ikke stemmer, ta kontakt med WIS. Det kan f.eks. være at elevene ikke er registrert ordinært med søknad slik sentralbasen krever.


WIS