Navi

Info 16.12.2016

Forbedringer og informasjon om status for større saker på WisWeb: pålogging, mobilstøtte og elevpålogging.

1. Forbedringer

Det jobbes stadig med forbedringer av løsningen, og her er noen punkt som er lagt ut i det siste:

 1. Tar ikke med personer med status "Død" på etiketter, brev og melding.
 2. Kopiere elever mellom kortkurs (søk fram elever i modul Kortkurselev, klikk Mer - Kopier til kurs)
 3. Mulig å laste ned søknadsvedlegg
 4. Mulig å laste ned fil fra filmodulen
 5. Lagt på logg-seksjon i Søknadsmodulen
 6. Korrigert feil ved utskrift av tabell på fraværsmodulen
 7. Korrigert feil ved lagring av kortkurselev
 8. Korrigert problemer med redigering i gruppemodulen
 9. Kopiering av fag tar nå bare med fag som er markert
 10. Varsling med bekreftelse når en kobler elever til fag
 11. Postnummer-register er oppdatert med alle nye postnummer
 12. Korrigert feilmelding ved visning av skjema på enkelte moduler
 13. Setter nå fokus til første felt i alle dialoger

Her er noen av punktene som står høyt på lista for videre arbeid:

 • Rydde opp i feil på gruppemodulen hos enkelte skoler
 • Rapporter som viser når fraværsføring er foretatt
 • Gi flere innstillinger for oppsett av fraværsføring
 • Loggseksjon i personalmodulen
 • Rydde i duplikate data

Se utførte/planlagte oppgaver for 4. kvartal:

> Oppgaver kvartal 4

2. Omlegging av pålogging

Vi har tidligere orientert om feilen vi har med pålogging. Det har hendt noen ganger at en bruker plutselig hopper over til å være pålogget som en annen bruker på en annen organisasjon. Dette er definitivt den mest alvorlige feilen vi har i WisWeb, og vi kan ikke slippe inn flere kunder før dette er løst. Påloggingen er i dag i en SSO-løsning (single-sign-on) og ligger ikke i WisWeb.

Vi besluttet i høst å gi opp prosjektet med å få løsningen til å fungere slik den er og heller flytte påloggingssystemet inn i WisWeb. Da har vi mer kontroll på løsningen. For våre brukere vil det stort sett være bare fordeler med å flytte påloggingen inn i WisWeb fordi påloggingen da vil bli mer integrert.

Arbeidet med ny pålogging startet opp i november og vi har dedikert en del ressurser til prosjektet. Vi satser på at vi kan teste ny løsning i begynnelsen av januar. Det vil da også bli lettere for oss å forbedre påloggingen med nye funksjoner.

3. Mobilstøtte

Når WisWeb2 ble designet for 4-5 år siden, valgte vi å satse på mobilstøtte i egne visninger. Vi var klar over at det ville bli en ekstra jobb, men vi fant ingen annen teknisk løsning som var bra nok da. Denne ekstra jobben har blitt prioritert ned i forhold til andre viktige oppgaver med systemet.

Det er i dag ganske vanlig at nettsider tilbyr støtte for alle skjermbredder (responsiv løsning), og nå mener vi at teknologien er bra nok for å lage dette for en applikasjon (et system) også. I vår utredet vi ulike alternativer og landet på å lage deler av plattformen på nytt slik at den blir responsiv.

Vi har klart å finansiere opp et prosjekt der tre egne utviklere skal jobbe full tid i fire måneder (ett årsverk) samt at vi har inngått avtale om kjøp av tjenester for ca en halv mill fra selskapet som leverer deler av plattformen i WisWeb.

Arbeidet startet opp i midten av november og vi er godt i gang. Målet er å legge om overordnet design først og så legge om hver enkelt modul etter hvert. Vi tror ikke endringene vil bli så merkbare på PC, men det viktigste er at det vil fungere på mobil. Planen er at vi i februar skal kunne vise fram en løsning som støtter mobil. Deretter skal hver enkelt modul legges om til ny løsning.

Vi arbeider for at denne store omleggingen ikke skal koste noe for våre brukere, fordi det har hele tiden vært planen å tilby støtte for mobil.

4. Elevpålogging

Vi har ønsket å tilby elevpålogging slik at elevene kan se sitt fravær, sine fag, søke opp medelever og personale og andre ting. Vi har hele tiden ment at dette har vært innen rekkevidde, men har vært nødt til å prioritere det ned i forhold til andre viktige oppgaver på systemet.

Så snart det nye påloggingssystemet fungerer, vil det bli laget en enkel visning av fravær for elevene. Dette vil i første versjon bli liggende utenfor WisWeb-grensesnittet på samme måte som fraværsføringen er i dag.


Med hilsen
WisWeb-teamet