Navi

Info 29.08.2017

Vi vil tirsdag 29.08.2017 rulle ut nytt og forbedret påloggingssystem. Brukerne skal ikke berøres av omleggingen.

1. Ny pålogging i WisWeb

WisWeb ny pålogging

Nytt og bedre påloggingssystem settes i drift på kvelden tirsdag 29.08. Vi overfører alle data fra det gamle systemet til det nye, slik at brukere logger på det nye med samme adresse, brukernavn og passord som før.

I første steg er følgende med:

 • All sikkerhet rundt pålogging samt to-nivå pålogging
 • Glemt passord som sender e-post med lenke til resetting
 • Mulighet for å endre passord inne i systemet (på bruker-menyen)
 • Mulighet for å hake av for "Forbli pålogget"
  Dette vil gjøre at en forblir pålogget, selv om vinduet lukkes, helt til en logger av på brukermenyen
  Kan benyttes på maskiner og mobiler der en er sikker på at ingen andre har tilgang

Følgende er utsatt til neste steg av påloggingssystemet:

 • Mulighet for å logge på med eksterne systemer
 • Mulighet for å administrere organisasjonens passordpolitikk
 • Tvungent passordbytte på gitte intervaller

2. Aktuelle spørsmål

Nedenfor har vi satt opp noen av de mest vanlige henvendelsene vi får.
Svarene henviser til Liste over vanlige spørsmål.

 1. Fag og hvordan koble på elever
  1. Sørg for å ha lagt inn alle aktuelle fag
  2. Du kan kopiere inn fag fra forrige skoleår
  3. Så må du plassere elever på fagene
 2. Laste opp bilder på elever
  1. Det er ikke gjort noen forbedringer her, så dette er like tungvint enda
  2. En må derfor laste opp bilde på en og en elev
 3. Hva gjør vi med foresatte?
  1. Det er mulig å få inn foresatte ganske greit og du kan sende e-post/sms til dem og skrive ut rapport
  2. Slik kan du behandle foresatte/pårørende i systemet
 4. Studentbevis
  1. Stadig flere skoler tar i bruk studentkort fra Kilroy og vi har integrasjon dit
  2. Her finner du informasjon om hvordan dette foregår

3. Litt om sikkerhet

Alle har tilgang til data som må beskyttes: E-post, filer på disk, regnskap og diverse systemer som WisWeb. Her er noen enkle regler alle må følge:

 • Lås alltid PC når du går fra pulten (Win+L)
  Altså hold nede Windowstasten (den med flagget) og trykk L for Lås (eller Lock)
 • Bruk kode eller fingeravtrykk for å åpne mobilen
 • Sørg for å bruke sikre passord

4. Elevtilgang

Vi har ikke kunne gi elevtilgang før vi har kommet over på nytt påloggingssystem, men nå åpnes muligheten for at vi kan se på elevtilgang.

I løpet av september prøver vi ut løsningen på noen skoler før vi åpner for at alle kan ta det i bruk.

Løsningen vil i starten bare gi elevene tilgang til å se sitt eget fravær, men kan utvides med liste over personale, liste over elever, liste over egne fag osv. Løsningen vil fungere på mobil.

Det vil bli en egen pris for elevtilgang, siden dette er utenfor prisavtalen med folkehøgskolene. Pris er ikke fastsatt enda.

5. Ny plattform

Fra november 2016 til april 2017 har alt arbeid gått med til omlegging av plattformen. Dette har gjort at vi har valgt å utsette andre ønsker til forbedringer. Det viktigste med den nye plattformen er:

 • Støtter alle skjermbredder og fungerer på mobil
 • Raskere og bedre skifting mellom alle visninger
 • Uendelig rulling i alle lister (fjernet paginering)
 • Forbedret utvalg og oppsett av egne lister
 • Redigering og utvalg på frifelt
 • Forbedrede dialoger ved lagring

Vi kaller den nye plattformen WisWeb3 og vi mener at dette blir den endelige løsningen. Gamle moduler vil fungere i den nye plattformen, men for å utnytte alle muligheter i den nye plattformen må modulene legges om. Første versjon av ny plattform vil ha med nye moduler for Søknad, Hovedkurselev, Person, Fag og Logg. Alle moduler skal legges om etter hvert. Det står enda igjen en del arbeid før vi kan lansere ny plattform, men vi er gjennom alle de store sakene.


Med hilsen
WisWeb-teamet