Navi

Info 10.11.2017

Første steg av elevtilgang er nå klart for bruk.

1. Ny pålogging fungerer bra

Ny pålogging (steg 1) ble lansert i august 2017 og det har fungert bra. Vi skal etter hvert sette i gang med steg 2 av påloggingen som er:

 • Mulighet for å logge på med eksterne systemer
 • Mulighet for å administrere organisasjonens passordpolitikk
 • Tvungent passordbytte på gitte intervaller

2. Elevtilgang (steg 1) er åpnet

Støtte for elevtilgang ble gjort ferdig i månedsskiftet august/september. I september og oktober er det gjort testing på noen skoler.

Vi mener nå at det skal være klart for at skoler som ønsker, kan ta det i bruk. Kort fortalt er opplegget slik:

 1. Skolen sørger for at elevene har e-post og mobilnummer i systemet.
 2. Skolen velger menyvalget "Lag brukere" på hovedkurselev-modulen
  1. Systemet oppretter elev-meny og elev-tilgang
  2. Systemet oppretter brukere for hver elev
  3. Systemet sender ut e-post med invitasjon til hver elev
 3. Elevene klikker en lenke i e-posten og kan sette sitt eget passord
 4. Deretter kan de logge inn på systemet med sin e-postadresse

Elevene får da opp en startside med følgende element:

Elevfravær

Vi har fokusert på opplegget rundt oppsett, invitasjoner, pålogging og startside. I elevtilgang steg 2 vil løsningen utvides med:

 • Detaljer om eget fravær
 • Evt. andre moduler som personale, fag, elever

Elevtilgangen er det første som tilbys i vår nye plattform (ww3) og vil dermed fungere på mobil, nettbrett og PC.

> Detaljer om elevpålogging (steg 1)

3. Aktuelle saker

Nedenfor har vi satt opp noen av de mest vanlige henvendelsene vi får.
Svarene henviser til Liste over vanlige spørsmål.

 1. Klargjøre for skoleåret 2018-19:
  1. Legg inn nytt kurs i "Hovedkurs"
  2. Legg inn linjefag i "Fag" (kan kopieres fra 2017-18 og justeres)
  3. Evt. endre nummerserie for søknader i "Konfigurasjon"
 2. Status på kortkurselever er forbedret. Blank status og "Sendt info" er fjernet da disse var uklare.

4. Litt om bruken

 1. Det er nå 79 folkehøgskoler og 4 bibelskoler som bruker Navi
 2. 51 skoler har for 2017-18 bestilt over 5 000 ISIC studiebevis med Navi
 3. 80 skoler har sendt over 173 000 sms'er så langt i år
 4. 55 skoler har sendt over 26 000 e-poster til mer enn 71 000 mottakere så langt i år
 5. 74 skoler har ført fravær på hovedkurselever mer enn 70 000 ganger dette skoleåret
 6. Det er nå mer enn 1 400 ordinære brukere (utenom elever) som kan logge inn på systemet

5. Status for ny plattform

Ny plattform gjør at Navi kan brukes på nettbrett og mobil samt en del andre forbedringer. Det har vært litt pause i arbeidet her for å få ferdig ny pålogging og elevtilgang. Men det går stadig framover og vi har startet med testing. Vi kommer tilbake når vi har mer informasjon om når skolene kan ta i bruk den nye løsningen. Begge løsninger vil fungere parallellt  til vi vet at alt er på plass.


Med hilsen
WisWeb-teamet