Navi

Om brukermøtet 2006

Brukermøte 7. og 8. august 2006 på Hotell Rica i Hamar.
Se invitasjon, Program for brukermøte

Referat fra brukermøte

Styringsgruppa i Navi planlegger brukermøte høsten 2006. Se referat fra 27.04.2006

Overordnede tema for brukermøtet 2006

Fraværsmodulen

GrønnHake Muligheter i systemet

GrønnHake Forberedelser/rutiner

GrønnHake Registreringsmetoder ”Hvilken modell passer best på vår skole”

GrønnHake Utrapporteringer/vitnemål

Effektiv navigering i NAVI

GrønnHake Bli kjent med muligheter i systemet

GrønnHake Rasjonell navigering ´

GrønnHake Tips og erfaringer deles

Rapporter/dokumenter

GrønnHake Standardrapporter
GrønnHake Onlinerapporter, regneark
GrønnHake Dokumentmaler, bruk av dokumentrutinen
GrønnHake Rapportbehov  

Kortkurs/bookingsystem

GrønnHake Muligheter i kortkursmodul
GrønnHake Rapportering
GrønnHake Bookingsystem ”Hva bør ligge i et bookingsystem?”