Navi

Brukermøte 2004

Vårt første brukermøte i Navi ble gjennomført som planlagt tirsdag 10. - onsdag 11.august.

Vi takker alle deltakere og foredragsholdere for god innsats og positiv innstilling! En spesiell takk til Romerike Folkehøgskole for godt vertskap.

 

Tilbakemeldinger tyder på at fleste hadde godt utbytte av å være med. Man fikk lært litt Navi, utvekslet en del erfaringer og fikk nyttig informasjon fra de eksterne foredragsholderne. Bare det å treffe likesinnede fra andre skoler er jo veldig positivt!

 

Viktigst av alt var likevel at det kom inn svært mange gode forslag til forbedringer i Navi. Dette vil komme brukerne til gode etter hvert. Vi fikk også valgt noen til å være med i en styringsgruppe for Navi.

Referat fra brukermøtet 2004 finner du her.