Navi

Om Brukermøte 2013

Brukermøte 25. og 26. september 2013 ble holdt på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referater fra brukermøte 2013:

  1. Overordnet referat
  2. Innledning
  3. Om WIS
  4. Om Navi og Navi Web
  5. Skoleundersøkelsen og rapportering
  6. Gruppesamlinger
  7. LMS i folkehøgskolen
  8. Skolens mange behov
  9. Innspill til Navi Web (Skolene kan forseslå nye punkt, stemme og kommentere)

Invitasjon

Påmeldingsfrist er 26. august 2013. 

Vi ønsker alle deltakere hjertelig velkommen

Kursmateriell

Vi anbefaler at man tar med bærbar PC

Du kan hente ned siste versjon av Navi fra www.wis.no/navi.
Gå på Nedlasting i menyen til venstre, klikk versjon 28f, klikk Last ned.
Installer i en tom mappe på pc som skal medbringes på kurs.

Kursdata lastes ned her:

http://wis.no/navi/filer/navidata_kurs.zip
Filen skal pakkes ut og legges i mappen hvor du har installert Navi.

Kontakt

Dag Waade, tlf. 72 45 01 81, e-post: dag@wis.no

Innspill til Navi Web

Skolene kan komme med innspill til funksjoner de ønsker i Navi Web. I utgangspunktet skal vi inn med det som ligger i gamle Navi, så fokuser på funksjoner ut over det.
Løsningen ligger på wisweb.uservoice.com

Du har 10 stemmer og kan stemme på andres forslag eller legge inn dine egne. Du kan også kommentere på det som er lagt inn.