Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startside

Referanser

Tjenester

Rådgiving

Installasjon

Opplæring

Drift

Informasjon

Produktomtaler

SSLVPN klienter

Fjernhjelp

Rådgiving

Endret: 07.12.2005  

WIS kan gjennomgå IT-løsningene i din bedrift

WIS kan gjennomgå IT-løsningene i din bedrift, og finne ut hvor det kan være mulighet for forbedring.

Vi kan gjennomgå alt utstyr og programvare for å få en oversikt over status. Dette omfatter også tilgjengelige lisenser.

Deretter lager vi en liste over de tiltak vi mener er aktuelle.

Vi kan innhente priser og lage kostnadsoverslag der alt utstyr, programvare og arbeid inngår....