Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startside

Referanser

Tjenester

Rådgiving

Installasjon

Opplæring

Drift

Informasjon

Produktomtaler

SSLVPN klienter

Fjernhjelp

Drift

Endret: 23.11.2005  

Wis har stor erfaring med drift av IT systemer.

Mange bedrifter bruker mye tid på drift av egne datasystemer. I de fleste bedrifter utføres dette av personer som normalt har andre ting de skal gjøre. Selv om mange kanskje ikke tenker over det, medfører dette uansett kostnader for bedriften.

WIS har stor erfaring med drift av IT systemer

WIS har medarbeidere som er sertifisert innenfor mange ulike teknologier, og kan ta seg av utfordringer med maskinvare, programmer, nettverk og sikkerhet. Vi gir deg tiden tilbake, og bedriften kan fokusere på det som er kjerneområdet. Aktuelle områder er:

  • Sørge for å oppdatere programvare (patcher o.l.)
  • Sørge for tilstrekkelig sikkerhet
  • Sjekke logger og hendelser
  • Kontrollere backuprutiner
  • Søke etter feil og korrigere
  • Gi brukerstøtte

Aktiv eller passiv rolle

Kunden velger om vi skal være passive eller aktive. Passiv betyr at vi tar oppgaver på forespørsel fra bedriften. Når vi har en aktiv rolle, er det vi som tar initiativ og tar oppgaver der vi mener det er størst behov. Ofte kan en spare mye ved å reagere før noe skjer, i stedet for at en slukker branner.

Register over utstyr og programmer

Første skritt når vi går inn i en driftsavtale, er at vi gjennomgår alt av utstyr og programvare. Dette legges i vårt internsystem, og knyttes senere til aktiviteten.

Alt loggføres

Et problem er ofte at en ikke ser hvor problemene ligger. Når vi drifter blir alle hendelser og aktiviteter ført inn i vårt internsystem. I ettertid kan en ta ut hvor mye tid som er brukt på spesielle områder, helt ned til enkelte PC'er.

Fast eller variabel pris

Vi kan fakturere medgått tid, eller inngå en avtale om et bestemt antall timer pr. måned. Da reduserer vi timeprisen.