Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startside

Referanser

Tjenester

Rådgiving

Installasjon

Opplæring

Drift

Informasjon

Produktomtaler

SSLVPN klienter

Fjernhjelp

Installasjon

Endret: 05.12.2005  

Vi kan installere alt fra enkelte komponenter i nettverket til hele nettverk.

WIS selger ikke selv utstyr eller programvare, men vi forsøker hele tiden å holde oss orientert om de ulike leverandørene. Dersom kunden ønsker det kan vi ta ansvar for bestilling av alt nødvendig utstyr/programvare. Normalt ønsker vi at regningen går direkte til kunden. Vi kan også avtale at faktura går gjennom WIS. Da gjøres et påslag på 5% av fakturabeløp.

Vi kan installere alt fra enkelte komponenter i nettverket til hele nettverk med servere, arbeidsstasjoner, nettverkskomponenter og annet utstyr.

Vi installerer all nødvendig programvare på servere og arbeidsstasjoner.

Vi tar hånd om overføring av alle slags data.

Vi lager dokumentasjon som gir en beskrivelse av all maskinvare og alle installerte programmer.