Utskrift: 19.09.2018
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Etter hvert som det kommer data inn i sentralbasen, vil det under dette punktet komme en del data og statistikk fra folkehøgskolene.