Utskrift: 20.07.2018
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Elever
Sum 7090
0104 Spansk 8
0107 Norsk som hovedspråk 25
0108 Norsk som 2. Språk 34
0110 Tegnsspråk 7
0199 Andre språk 5
0205 Teater, revy og drama 325
0207 Foto 203
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 314
0209 Tegning, maling, grafikk 184
0210 Tekstil 43
0211 Tre 26
0214 Dans 107
0215 Kunsthåndverk 54
0217 Kostymer, design 75
0218 Scenografi 5
0219 Formingsfag 16
0230 Musikk 394
0231 Musikk - instrumentalopplæring 205
0232 Musikk - Samspill 72
0233 Sang, vokalmusikk og kor 65
0234 Musikkteori 11
0298 Andre estetiske fag 238
0299 Andre hånedverksfag 18
0301 Historie 20
0303 Litteratur 39
0306 Kristendom 44
0398 Andre humanistiske fag 80
0401 Sosiologi 137
0403 Psykologi 21
0406 Pedagogoikk og undervisning 18
0407 Informasjon og medier 33
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 17
0409 Journalistikk 5
0499 Andre samfunnsfaglige emner 470
0501 Organisasjonskunnskap 5
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 103
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 45
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 58
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 73
0612 Elektronisk og grafisk design 31
0699 Andre IKT-fag 36
0701 Helseopplysning / kosthold 17
0702 Helse og omsorg 106
0703 Førskole-, barnehagefag 13
0704 Førstehjelp 2
0720 Idrettsfag 718
0721 Ballidrett 263
0722 Vinteridrett 79
0724 Vannsport 58
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 697
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 21
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 63
0907 Elektroteknikk 11
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 14
0999 Andre industri- og tekniske fag 31
1004 Husdyrhold 123
1005 Jakt 20
1006 Fiske og havbruk 16
1020 Friluftslivsfag 797
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 66
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 9
1102 Reiseliv 184
1104 Husstell og rengjøring 8
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 105

Skoler med elever uten fag

Dette er elever som ikke er koblet til noen fag.
Dermed vil antall elever på emnene ovenfor ikke inkludere disse elevene.

Skole Avvik
Sum 42
Fana Folkehøgskule 4
Fjordane Folkehøgskule 1
Folkehøgskolen Nord-Norge 2
Follo Folkehøgskole 1
Fosen Folkehøgskole 2
Helgeland folkehøyskole 26
Høgtun Folkehøgskole 1
Namdals folkehøgskole 1
Nordfjord folkehøgskule 1
SKAP Kreativ Folkehøgskole 1
Solbakken folkehøgskole 1
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 1