Utskrift: 19.01.2019
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Elever
Sum 7728
0104 Spansk 9
0107 Norsk som hovedspråk 28
0108 Norsk som 2. Språk 29
0110 Tegnsspråk 10
0199 Andre språk 6
0205 Teater, revy og drama 340
0207 Foto 208
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 328
0209 Tegning, maling, grafikk 205
0210 Tekstil 44
0211 Tre 50
0214 Dans 113
0215 Kunsthåndverk 58
0217 Kostymer, design 81
0218 Scenografi 6
0219 Formingsfag 15
0230 Musikk 415
0231 Musikk - instrumentalopplæring 204
0232 Musikk - Samspill 81
0233 Sang, vokalmusikk og kor 74
0234 Musikkteori 12
0298 Andre estetiske fag 267
0299 Andre hånedverksfag 16
0301 Historie 22
0303 Litteratur 40
0306 Kristendom 74
0398 Andre humanistiske fag 83
0399 Andre tros- og livssynsfag 11
0401 Sosiologi 139
0403 Psykologi 18
0406 Pedagogoikk og undervisning 16
0407 Informasjon og medier 34
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 21
0409 Journalistikk 41
0499 Andre samfunnsfaglige emner 527
0501 Organisasjonskunnskap 6
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 103
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 63
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 62
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 91
0612 Elektronisk og grafisk design 42
0699 Andre IKT-fag 50
0701 Helseopplysning / kosthold 23
0702 Helse og omsorg 108
0703 Førskole-, barnehagefag 15
0704 Førstehjelp 2
0720 Idrettsfag 821
0721 Ballidrett 285
0722 Vinteridrett 83
0724 Vannsport 53
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 750
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 29
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 63
0907 Elektroteknikk 16
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 15
0999 Andre industri- og tekniske fag 37
1004 Husdyrhold 126
1005 Jakt 26
1006 Fiske og havbruk 16
1020 Friluftslivsfag 810
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 69
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 10
1102 Reiseliv 213
1104 Husstell og rengjøring 9
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 107

Skoler med elever uten fag

Dette er elever som ikke er koblet til noen fag.
Dermed vil antall elever på emnene ovenfor ikke inkludere disse elevene.

Skole Avvik
Sum 27
Fana Folkehøgskule 4
Folkehøgskolen 69° Nord 1
Folkehøgskolen Nord-Norge 2
Kristiansand Folkehøyskole AS 10
Musikkfolkehøgskolen Viken 1
Peder Morset folkehøgskole 2
Romerike Folkehøgskole 1
Solbakken folkehøgskole 1
Trøndertun folkehøgskole 3
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 2