Utskrift: 18.03.2019
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Elever
Sum 5066
0104 Spansk 2
0107 Norsk som hovedspråk 14
0108 Norsk som 2. Språk 19
0110 Tegnsspråk 2
0199 Andre språk 1
0205 Teater, revy og drama 241
0207 Foto 116
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 224
0209 Tegning, maling, grafikk 162
0210 Tekstil 18
0211 Tre 13
0214 Dans 75
0215 Kunsthåndverk 49
0217 Kostymer, design 61
0218 Scenografi 5
0219 Formingsfag 5
0230 Musikk 300
0231 Musikk - instrumentalopplæring 160
0232 Musikk - Samspill 46
0233 Sang, vokalmusikk og kor 46
0234 Musikkteori 10
0298 Andre estetiske fag 157
0299 Andre hånedverksfag 15
0301 Historie 24
0303 Litteratur 34
0306 Kristendom 54
0398 Andre humanistiske fag 56
0401 Sosiologi 99
0403 Psykologi 30
0406 Pedagogoikk og undervisning 16
0407 Informasjon og medier 23
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 10
0499 Andre samfunnsfaglige emner 321
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 2
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 50
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 53
0612 Elektronisk og grafisk design 10
0699 Andre IKT-fag 25
0701 Helseopplysning / kosthold 7
0702 Helse og omsorg 78
0703 Førskole-, barnehagefag 7
0704 Førstehjelp 1
0720 Idrettsfag 541
0721 Ballidrett 160
0722 Vinteridrett 49
0724 Vannsport 28
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 491
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 13
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 49
0907 Elektroteknikk 5
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 12
0999 Andre industri- og tekniske fag 18
1004 Husdyrhold 81
1005 Jakt 31
1006 Fiske og havbruk 14
1007 Miljøvern 5
1020 Friluftslivsfag 641
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 52
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 10
1102 Reiseliv 156
1104 Husstell og rengjøring 6
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 63

Skoler med elever uten fag

Dette er elever som ikke er koblet til noen fag.
Dermed vil antall elever på emnene ovenfor ikke inkludere disse elevene.

Skole Avvik
Sum 28
Bjerkely folkehøyskole 1
Elverum folkehøgskule 1
Fosen Folkehøgskole 2
Jæren folkehøgskule 1
Nordmøre Folkehøgskule 2
Setesdal Folkehøgskule 13
Svalbard Folkehøgskole AS 5
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 3