Utskrift: 19.01.2018
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Elever
Sum 7691
0107 Norsk som hovedspråk 22
0108 Norsk som 2. Språk 35
0110 Tegnsspråk 12
0199 Andre språk 14
0205 Teater, revy og drama 314
0207 Foto 226
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 361
0209 Tegning, maling, grafikk 217
0210 Tekstil 66
0211 Tre 36
0214 Dans 110
0215 Kunsthåndverk 52
0217 Kostymer, design 84
0218 Scenografi 5
0219 Formingsfag 28
0230 Musikk 399
0231 Musikk - instrumentalopplæring 232
0232 Musikk - Samspill 69
0233 Sang, vokalmusikk og kor 76
0298 Andre estetiske fag 236
0299 Andre hånedverksfag 20
0301 Historie 41
0303 Litteratur 32
0306 Kristendom 48
0398 Andre humanistiske fag 88
0401 Sosiologi 95
0403 Psykologi 21
0406 Pedagogoikk og undervisning 23
0407 Informasjon og medier 46
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 24
0409 Journalistikk 41
0499 Andre samfunnsfaglige emner 542
0501 Organisasjonskunnskap 4
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 104
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 70
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 56
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 83
0612 Elektronisk og grafisk design 51
0699 Andre IKT-fag 51
0701 Helseopplysning / kosthold 19
0702 Helse og omsorg 105
0703 Førskole-, barnehagefag 11
0704 Førstehjelp 9
0720 Idrettsfag 757
0721 Ballidrett 305
0722 Vinteridrett 81
0724 Vannsport 47
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 656
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 34
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 46
0907 Elektroteknikk 46
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 14
0998 Andre realfag 19
0999 Andre industri- og tekniske fag 32
1004 Husdyrhold 127
1005 Jakt 27
1006 Fiske og havbruk 15
1020 Friluftslivsfag 851
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 64
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 6
1102 Reiseliv 264
1104 Husstell og rengjøring 15
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 107

Skoler med elever uten fag

Dette er elever som ikke er koblet til noen fag.
Dermed vil antall elever på emnene ovenfor ikke inkludere disse elevene.

Skole Avvik
Sum 82
Alta folkehøgskole 1
Elverum folkehøgskule 1
Fredly Folkehøgskole 3
Holtekilen Folkehøgskole 4
Karmøy Folkehøgskule 30
Manger Folkehøgskule 1
Musikkfolkehøgskolen Viken 1
Nordmøre Folkehøgskule 1
Sandvik Folkehøgskole 24
Setesdal Folkehøgskule 2
Solbakken folkehøgskole 11
Trøndertun folkehøgskole 3