Utskrift: 27.11.2021
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Elever
Sum 14576
0107 Norsk som hovedspråk 32
0108 Norsk som 2. Språk 34
0110 Tegnsspråk 14
0205 Teater, revy og drama 615
0207 Foto 262
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 710
0209 Tegning, maling, grafikk 542
0210 Tekstil 132
0211 Tre 86
0214 Dans 192
0215 Kunsthåndverk 130
0216 Kunst og kultur 36
0217 Kostymer, design 152
0219 Formingsfag 26
0230 Musikk 1174
0231 Musikk - instrumentalopplæring 56
0232 Musikk - Samspill 146
0233 Sang, vokalmusikk og kor 138
0298 Andre estetiske fag 503
0299 Andre hånedverksfag 64
0301 Historie 64
0302 Filosofi 48
0303 Litteratur 134
0306 Kristendom 86
0398 Andre humanistiske fag 68
0401 Sosiologi 100
0403 Psykologi 66
0404 Statsvitenskap 30
0406 Pedagogoikk og undervisning 38
0407 Informasjon og medier 44
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 34
0409 Journalistikk 92
0499 Andre samfunnsfaglige emner 576
0501 Organisasjonskunnskap 8
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 390
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 114
0604 Salg og markedsføring 32
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 102
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 192
0612 Elektronisk og grafisk design 92
0699 Andre IKT-fag 172
0701 Helseopplysning / kosthold 44
0702 Helse og omsorg 226
0720 Idrettsfag 1645
0721 Ballidrett 547
0722 Vinteridrett 128
0724 Vannsport 126
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 1354
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 58
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 58
0907 Elektroteknikk 12
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 28
0998 Andre realfag 20
0999 Andre industri- og tekniske fag 72
1004 Husdyrhold 242
1005 Jakt 22
1006 Fiske og havbruk 40
1007 Miljøvern 30
1020 Friluftslivsfag 1769
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 69
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 26
1102 Reiseliv 312
1104 Husstell og rengjøring 24
1105 Vaktmesteropplæring 8
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 190

Skoler med elever uten fag

Dette er elever som ikke er koblet til noen fag.
Dermed vil antall elever på emnene ovenfor ikke inkludere disse elevene.

Skole Avvik
Sum 409
Alta folkehøgskole 4
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker 4
Danvik Folkehøgskole 2
Fosen Folkehøgskole 4
Hadeland Folkehøgskole 4
Helgeland folkehøyskole 148
Karmøy Folkehøgskule 28
Kristiansand Folkehøyskole AS 20
Manger Folkehøgskule 2
Nordmøre Folkehøgskule 1
Nordvestlandet Folkehøgskole 2
Oslofjord Folkehøgskole 2
Peder Morset folkehøgskole 142
Rønningen Folkehøgskole 28
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 18