Utskrift: 23.05.2022
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Elever
Sum 6054
0107 Norsk som hovedspråk 19
0108 Norsk som 2. Språk 18
0110 Tegnsspråk 10
0199 Andre språk 20
0205 Teater, revy og drama 290
0207 Foto 89
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 228
0209 Tegning, maling, grafikk 274
0210 Tekstil 66
0211 Tre 23
0214 Dans 79
0215 Kunsthåndverk 57
0216 Kunst og kultur 14
0217 Kostymer, design 82
0218 Scenografi 5
0219 Formingsfag 8
0230 Musikk 535
0231 Musikk - instrumentalopplæring 17
0232 Musikk - Samspill 48
0233 Sang, vokalmusikk og kor 44
0298 Andre estetiske fag 188
0299 Andre hånedverksfag 26
0301 Historie 30
0302 Filosofi 25
0303 Litteratur 47
0306 Kristendom 38
0398 Andre humanistiske fag 47
0401 Sosiologi 68
0403 Psykologi 24
0404 Statsvitenskap 20
0406 Pedagogoikk og undervisning 13
0407 Informasjon og medier 18
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 6
0499 Andre samfunnsfaglige emner 370
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 105
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 17
0604 Salg og markedsføring 9
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 45
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 61
0612 Elektronisk og grafisk design 42
0699 Andre IKT-fag 86
0701 Helseopplysning / kosthold 11
0702 Helse og omsorg 63
0704 Førstehjelp 10
0720 Idrettsfag 643
0721 Ballidrett 179
0722 Vinteridrett 51
0724 Vannsport 36
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 472
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 20
0803 Luftfart trafikkopplæring 6
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 19
0909 Bygg og anlegg 2
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 14
0998 Andre realfag 5
0999 Andre industri- og tekniske fag 41
1001 Jordbruk 1
1004 Husdyrhold 106
1005 Jakt 16
1006 Fiske og havbruk 18
1007 Miljøvern 10
1020 Friluftslivsfag 718
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 44
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 27
1102 Reiseliv 260
1104 Husstell og rengjøring 18
1105 Vaktmesteropplæring 3
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 50

Skoler med elever uten fag

Dette er elever som ikke er koblet til noen fag.
Dermed vil antall elever på emnene ovenfor ikke inkludere disse elevene.

Skole Avvik
Sum 68
Fosen Folkehøgskole 2
Hadeland Folkehøgskole 1
Jæren folkehøgskule 1
Musikkfolkehøgskolen Viken 1
Nordmøre Folkehøgskule 3
Nordvestlandet Folkehøgskole 1
Pasvik Folkehøgskole 1
Peder Morset folkehøgskole 1
Risøy Folkehøyskole 1
Sagavoll Folkehøgskole 9
Setesdal Folkehøgskule 16
Solbakken folkehøgskole 24
Stavanger Urban folkehøgskole 4
Svalbard Folkehøgskole AS 1
Toten Folkehøgskole 1
Trøndertun folkehøgskole 1