Utskrift: 16.06.2019
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Elever
Sum 6971
0104 Spansk 3
0107 Norsk som hovedspråk 15
0108 Norsk som 2. Språk 25
0110 Tegnsspråk 2
0199 Andre språk 6
0205 Teater, revy og drama 298
0207 Foto 163
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 350
0209 Tegning, maling, grafikk 229
0210 Tekstil 33
0211 Tre 16
0214 Dans 96
0215 Kunsthåndverk 61
0217 Kostymer, design 74
0218 Scenografi 6
0219 Formingsfag 9
0230 Musikk 373
0231 Musikk - instrumentalopplæring 189
0232 Musikk - Samspill 68
0233 Sang, vokalmusikk og kor 64
0234 Musikkteori 11
0298 Andre estetiske fag 223
0299 Andre hånedverksfag 13
0301 Historie 23
0303 Litteratur 38
0306 Kristendom 53
0398 Andre humanistiske fag 76
0401 Sosiologi 111
0403 Psykologi 35
0406 Pedagogoikk og undervisning 28
0407 Informasjon og medier 35
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 14
0409 Journalistikk 44
0499 Andre samfunnsfaglige emner 424
0501 Organisasjonskunnskap 3
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 126
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 41
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 57
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 92
0612 Elektronisk og grafisk design 24
0699 Andre IKT-fag 46
0701 Helseopplysning / kosthold 10
0702 Helse og omsorg 102
0703 Førskole-, barnehagefag 10
0704 Førstehjelp 1
0720 Idrettsfag 757
0721 Ballidrett 229
0722 Vinteridrett 81
0724 Vannsport 38
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 641
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 22
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 62
0907 Elektroteknikk 8
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 13
0999 Andre industri- og tekniske fag 31
1004 Husdyrhold 102
1005 Jakt 37
1006 Fiske og havbruk 21
1007 Miljøvern 6
1020 Friluftslivsfag 811
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 68
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 5
1102 Reiseliv 213
1104 Husstell og rengjøring 10
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 96

Skoler med elever uten fag

Dette er elever som ikke er koblet til noen fag.
Dermed vil antall elever på emnene ovenfor ikke inkludere disse elevene.

Skole Avvik
Sum 54
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker 1
Bjerkely folkehøyskole 1
Elverum folkehøgskule 1
Fjordane Folkehøgskule 1
Fosen Folkehøgskole 2
Hallingdal Folkehøgskule 1
Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole 5
Musikkfolkehøgskolen Viken 1
Namdals folkehøgskole 3
Setesdal Folkehøgskule 13
Solbakken folkehøgskole 1
Svalbard Folkehøgskole AS 21
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 3