Utskrift: 21.04.2018
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Elever
Sum 5732
0104 Spansk 4
0107 Norsk som hovedspråk 21
0108 Norsk som 2. Språk 27
0110 Tegnsspråk 3
0199 Andre språk 5
0205 Teater, revy og drama 281
0207 Foto 176
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 235
0209 Tegning, maling, grafikk 154
0210 Tekstil 36
0211 Tre 21
0214 Dans 91
0215 Kunsthåndverk 48
0217 Kostymer, design 57
0218 Scenografi 4
0219 Formingsfag 12
0230 Musikk 315
0231 Musikk - instrumentalopplæring 186
0232 Musikk - Samspill 56
0233 Sang, vokalmusikk og kor 48
0234 Musikkteori 10
0298 Andre estetiske fag 193
0299 Andre hånedverksfag 15
0301 Historie 15
0303 Litteratur 33
0306 Kristendom 41
0398 Andre humanistiske fag 66
0401 Sosiologi 119
0403 Psykologi 19
0406 Pedagogoikk og undervisning 8
0407 Informasjon og medier 30
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 7
0409 Journalistikk 5
0499 Andre samfunnsfaglige emner 412
0501 Organisasjonskunnskap 2
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 30
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 4
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 45
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 41
0612 Elektronisk og grafisk design 22
0699 Andre IKT-fag 22
0701 Helseopplysning / kosthold 10
0702 Helse og omsorg 83
0703 Førskole-, barnehagefag 10
0704 Førstehjelp 1
0720 Idrettsfag 572
0721 Ballidrett 216
0722 Vinteridrett 67
0724 Vannsport 40
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 554
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 18
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 55
0907 Elektroteknikk 6
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 7
0999 Andre industri- og tekniske fag 16
1004 Husdyrhold 120
1005 Jakt 20
1006 Fiske og havbruk 9
1020 Friluftslivsfag 664
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 56
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 11
1102 Reiseliv 172
1104 Husstell og rengjøring 5
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 101

Skoler med elever uten fag

Dette er elever som ikke er koblet til noen fag.
Dermed vil antall elever på emnene ovenfor ikke inkludere disse elevene.

Skole Avvik
Sum 32
Elverum folkehøgskule 1
Folkehøgskolen Nord-Norge 2
Hardanger Folkehøgskule 1
Helgeland folkehøyskole 26
Nordmøre Folkehøgskule 1
Setesdal Folkehøgskule 1