Utskrift: 28.09.2022
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Elever
Sum 6873
0107 Norsk som hovedspråk 19
0108 Norsk som 2. Språk 23
0110 Tegnsspråk 12
0199 Andre språk 22
0205 Teater, revy og drama 306
0207 Foto 93
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 290
0209 Tegning, maling, grafikk 287
0210 Tekstil 73
0211 Tre 25
0214 Dans 89
0215 Kunsthåndverk 65
0216 Kunst og kultur 15
0217 Kostymer, design 92
0218 Scenografi 7
0219 Formingsfag 10
0230 Musikk 577
0231 Musikk - instrumentalopplæring 20
0232 Musikk - Samspill 63
0233 Sang, vokalmusikk og kor 55
0298 Andre estetiske fag 218
0299 Andre hånedverksfag 30
0301 Historie 35
0302 Filosofi 27
0303 Litteratur 49
0306 Kristendom 51
0398 Andre humanistiske fag 46
0401 Sosiologi 68
0403 Psykologi 24
0404 Statsvitenskap 21
0406 Pedagogoikk og undervisning 15
0407 Informasjon og medier 29
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 15
0409 Journalistikk 34
0499 Andre samfunnsfaglige emner 409
0501 Organisasjonskunnskap 4
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 176
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 89
0604 Salg og markedsføring 12
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 51
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 82
0612 Elektronisk og grafisk design 47
0699 Andre IKT-fag 97
0701 Helseopplysning / kosthold 14
0702 Helse og omsorg 79
0704 Førstehjelp 10
0720 Idrettsfag 701
0721 Ballidrett 207
0722 Vinteridrett 47
0724 Vannsport 45
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 573
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 19
0803 Luftfart trafikkopplæring 7
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 24
0909 Bygg og anlegg 2
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 14
0998 Andre realfag 5
0999 Andre industri- og tekniske fag 47
1001 Jordbruk 1
1004 Husdyrhold 110
1005 Jakt 15
1006 Fiske og havbruk 19
1007 Miljøvern 12
1020 Friluftslivsfag 736
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 48
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 36
1102 Reiseliv 255
1104 Husstell og rengjøring 16
1105 Vaktmesteropplæring 6
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 53

Skoler med elever uten fag

Dette er elever som ikke er koblet til noen fag.
Dermed vil antall elever på emnene ovenfor ikke inkludere disse elevene.

Skole Avvik
Sum 47
Alta folkehøgskole 2
Bakketun Folkehøgskole 1
Danvik Folkehøgskole 1
Fjordane Folkehøgskule 1
Fosen Folkehøgskole 1
Hadeland Folkehøgskole 1
Hardanger Folkehøgskule 1
Namdals folkehøgskole 1
Nordvestlandet Folkehøgskole 1
Pasvik Folkehøgskole 4
Risøy Folkehøyskole 1
Setesdal Folkehøgskule 7
Solborg Folkehøgskole 1
Stavanger Urban folkehøgskole 3
Svalbard Folkehøgskole AS 1
Toten Folkehøgskole 3
Trøndertun folkehøgskole 4
Valdres folkehøgskule 4
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 5
Øyrekka folkehøgskole 4