Utskrift: 19.09.2018
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Elever
Sum 7566
0104 Spansk 8
0107 Norsk som hovedspråk 25
0108 Norsk som 2. Språk 29
0110 Tegnsspråk 7
0199 Andre språk 6
0205 Teater, revy og drama 341
0207 Foto 206
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 331
0209 Tegning, maling, grafikk 196
0210 Tekstil 45
0211 Tre 49
0214 Dans 115
0215 Kunsthåndverk 54
0217 Kostymer, design 80
0218 Scenografi 6
0219 Formingsfag 14
0230 Musikk 413
0231 Musikk - instrumentalopplæring 204
0232 Musikk - Samspill 82
0233 Sang, vokalmusikk og kor 73
0234 Musikkteori 11
0298 Andre estetiske fag 261
0299 Andre hånedverksfag 17
0301 Historie 21
0303 Litteratur 39
0306 Kristendom 46
0398 Andre humanistiske fag 84
0401 Sosiologi 139
0403 Psykologi 18
0406 Pedagogoikk og undervisning 16
0407 Informasjon og medier 29
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 20
0409 Journalistikk 42
0499 Andre samfunnsfaglige emner 504
0501 Organisasjonskunnskap 6
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 102
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 45
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 62
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 83
0612 Elektronisk og grafisk design 42
0699 Andre IKT-fag 48
0701 Helseopplysning / kosthold 23
0702 Helse og omsorg 109
0703 Førskole-, barnehagefag 16
0704 Førstehjelp 2
0720 Idrettsfag 780
0721 Ballidrett 284
0722 Vinteridrett 84
0724 Vannsport 53
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 744
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 29
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 63
0907 Elektroteknikk 16
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 14
0999 Andre industri- og tekniske fag 37
1004 Husdyrhold 125
1005 Jakt 27
1006 Fiske og havbruk 16
1020 Friluftslivsfag 833
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 68
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 10
1102 Reiseliv 201
1104 Husstell og rengjøring 9
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 104

Skoler med elever uten fag

Dette er elever som ikke er koblet til noen fag.
Dermed vil antall elever på emnene ovenfor ikke inkludere disse elevene.

Skole Avvik
Sum 50
Fana Folkehøgskule 4
Folkehøgskolen 69° Nord 1
Folkehøgskolen Nord-Norge 2
Helgeland folkehøyskole 26
Høgtun Folkehøgskole 1
Kristiansand Folkehøyskole AS 10
Solbakken folkehøgskole 1
Trøndertun folkehøgskole 4
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 1