Utskrift: 27.09.2020
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 220954 8689.8889
0101 Engelsk 295 13.7024
0104 Spansk 222 9.5316
0105 Italiensk 11 0.6820
0107 Norsk som hovedspråk 73 2.2302
0108 Norsk som 2. Språk 571 38.7234
0110 Tegnsspråk 1095 38.8988
0112 Språkvitenskap 57 1.9208
0199 Andre språk 455 15.9679
0205 Teater, revy og drama 3610 339.8677
0206 Folkedans 1416 54.5819
0207 Foto 1503 54.2584
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 45 2.7011
0209 Tegning, maling, grafikk 2242 112.2359
0210 Tekstil 2204 70.6706
0211 Tre 596 50.1997
0212 Metall 39 1.4672
0213 Keramikk 350 24.3338
0214 Dans 5691 305.2891
0215 Kunsthåndverk 884 44.5613
0216 Kunst og kultur 3183 144.1768
0217 Kostymer, design 7 0.1659
0218 Scenografi 108 2.7780
0219 Formingsfag 596 36.0496
0230 Musikk 6246 301.6548
0231 Musikk - instrumentalopplæring 1748 83.3102
0232 Musikk - Samspill 5590 250.3331
0233 Sang, vokalmusikk og kor 46142 1437.4669
0234 Musikkteori 106 3.4865
0298 Andre estetiske fag 1952 128.5443
0299 Andre hånedverksfag 461 26.1126
0301 Historie 3582 213.5229
0302 Filosofi 32 0.7584
0303 Litteratur 3720 123.6728
0304 Etikk 421 12.3565
0305 Ideologi 175 4.1001
0306 Kristendom 22720 689.9263
0307 Slektsgranskning 275 6.4530
0398 Andre humanistiske fag 7235 258.1590
0399 Andre tros- og livssynsfag 2018 77.0995
0401 Sosiologi 2577 143.5093
0403 Psykologi 24 0.5214
0404 Statsvitenskap 99 3.2255
0406 Pedagogoikk og undervisning 1622 48.5041
0407 Informasjon og medier 104 2.4411
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 2678 115.6452
0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen 12813 354.0264
0499 Andre samfunnsfaglige emner 12142 541.5697
0501 Organisasjonskunnskap 519 13.5972
0502 Tale- og debatteknikk 51 1.2087
0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 222 11.5965
0505 Kurs for folkevalgte 115 2.6544
0507 Arbeidsmiljø / verneombud 192 4.5504
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 6978 194.3611
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 1052 36.0437
0602 Kasserer, regnskapsutdanning 14 0.2844
0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning 13 0.8060
0608 EDB-operativsystemer 494 21.7069
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk 629 19.2865
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 57 1.3500
0699 Andre IKT-fag 4789 132.7785
0701 Helseopplysning / kosthold 1661 59.1235
0702 Helse og omsorg 1857 84.1618
0703 Førskole-, barnehagefag 71 1.2087
0704 Førstehjelp 257 6.4640
0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter 342 6.4241
0720 Idrettsfag 14078 485.0259
0721 Ballidrett 2516 85.1116
0722 Vinteridrett 1927 70.0789
0723 Friidrett 11 1.4784
0724 Vannsport 496 23.4645
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 13619 719.2279
0801 Veitrafikkopplæring 109 2.5596
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 82 3.2652
0998 Andre realfag 59 3.5340
1001 Jordbruk 74 9.0669
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern 99 11.6601
1004 Husdyrhold 506 29.4605
1005 Jakt 839 48.8826
1006 Fiske og havbruk 341 13.2431
1007 Miljøvern 104 3.2795
1020 Friluftslivsfag 3859 173.4785
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 402 20.5380
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 180 4.5909
1102 Reiseliv 1723 172.3061
1104 Husstell og rengjøring 31 0.9765
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 851 19.6601