Utskrift: 19.01.2019
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 197411 7717.2781
0101 Engelsk 285 13.4189
0104 Spansk 222 9.5316
0105 Italiensk 11 0.6820
0107 Norsk som hovedspråk 73 2.2302
0108 Norsk som 2. Språk 563 37.9322
0110 Tegnsspråk 827 28.9630
0112 Språkvitenskap 57 1.9208
0199 Andre språk 376 9.8928
0205 Teater, revy og drama 3207 299.4004
0206 Folkedans 1192 44.4182
0207 Foto 1445 51.7327
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 37 2.5115
0209 Tegning, maling, grafikk 1976 98.5828
0210 Tekstil 1838 58.0832
0211 Tre 494 40.1202
0212 Metall 39 1.4672
0213 Keramikk 310 20.8530
0214 Dans 5334 289.1525
0215 Kunsthåndverk 848 40.9539
0216 Kunst og kultur 2688 125.6657
0217 Kostymer, design 7 0.1659
0218 Scenografi 108 2.7780
0219 Formingsfag 563 33.2006
0230 Musikk 5669 258.9560
0231 Musikk - instrumentalopplæring 1264 55.7240
0232 Musikk - Samspill 5135 232.0445
0233 Sang, vokalmusikk og kor 39842 1215.0477
0234 Musikkteori 106 3.4865
0298 Andre estetiske fag 1766 122.7144
0299 Andre hånedverksfag 373 18.7033
0301 Historie 3084 180.0238
0303 Litteratur 3676 122.1867
0304 Etikk 421 12.3565
0305 Ideologi 131 3.0573
0306 Kristendom 20506 608.7876
0307 Slektsgranskning 275 6.4530
0398 Andre humanistiske fag 6511 234.3336
0399 Andre tros- og livssynsfag 1659 62.2894
0401 Sosiologi 2431 140.0965
0403 Psykologi 24 0.5214
0404 Statsvitenskap 99 3.2255
0406 Pedagogoikk og undervisning 1376 40.6555
0407 Informasjon og medier 104 2.4411
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 2366 104.4606
0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen 12416 343.4184
0499 Andre samfunnsfaglige emner 10839 498.9175
0501 Organisasjonskunnskap 493 12.5780
0502 Tale- og debatteknikk 51 1.2087
0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 222 11.5965
0505 Kurs for folkevalgte 115 2.6544
0507 Arbeidsmiljø / verneombud 118 2.7966
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 6494 176.7976
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 937 32.9954
0602 Kasserer, regnskapsutdanning 14 0.2844
0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning 13 0.8060
0608 EDB-operativsystemer 494 21.7069
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk 629 19.2865
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 57 1.3500
0699 Andre IKT-fag 4542 127.2024
0701 Helseopplysning / kosthold 1403 50.4248
0702 Helse og omsorg 1770 81.1174
0703 Førskole-, barnehagefag 71 1.2087
0704 Førstehjelp 257 6.4640
0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter 342 6.4241
0720 Idrettsfag 12225 412.0678
0721 Ballidrett 2197 75.0104
0722 Vinteridrett 1754 58.0900
0723 Friidrett 11 1.4784
0724 Vannsport 465 22.5365
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 12032 638.9426
0801 Veitrafikkopplæring 109 2.5596
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 82 3.2652
0998 Andre realfag 59 3.5340
1001 Jordbruk 74 9.0669
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern 99 11.6601
1004 Husdyrhold 434 22.1302
1005 Jakt 839 48.8826
1006 Fiske og havbruk 312 12.5558
1007 Miljøvern 104 3.2795
1020 Friluftslivsfag 3187 146.5011
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 376 19.9218
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 143 3.7140
1102 Reiseliv 1603 164.7893
1104 Husstell og rengjøring 31 0.9765
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 680 15.8553