Utskrift: 08.08.2022
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 227854 8961.2411
0101 Engelsk 295 13.7024
0104 Spansk 222 9.5316
0105 Italiensk 11 0.6820
0107 Norsk som hovedspråk 73 2.2302
0108 Norsk som 2. Språk 571 38.7234
0110 Tegnsspråk 1177 42.0348
0112 Språkvitenskap 57 1.9208
0199 Andre språk 455 15.9679
0205 Teater, revy og drama 3764 358.6673
0206 Folkedans 1472 57.3686
0207 Foto 1512 54.7489
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 62 3.1040
0209 Tegning, maling, grafikk 2363 115.4361
0210 Tekstil 2326 75.6542
0211 Tre 635 54.1936
0212 Metall 39 1.4672
0213 Keramikk 390 27.2118
0214 Dans 5756 307.3366
0215 Kunsthåndverk 942 48.3725
0216 Kunst og kultur 3406 151.2014
0217 Kostymer, design 7 0.1659
0218 Scenografi 108 2.7780
0219 Formingsfag 596 36.0496
0230 Musikk 6319 304.1509
0231 Musikk - instrumentalopplæring 2131 107.4150
0232 Musikk - Samspill 5804 263.6784
0233 Sang, vokalmusikk og kor 47783 1492.7048
0234 Musikkteori 106 3.4865
0298 Andre estetiske fag 1970 129.3975
0299 Andre hånedverksfag 520 27.7953
0301 Historie 3733 220.9185
0302 Filosofi 85 1.5168
0303 Litteratur 3768 124.8104
0304 Etikk 421 12.3565
0305 Ideologi 175 4.1001
0306 Kristendom 23182 703.2534
0307 Slektsgranskning 275 6.4530
0398 Andre humanistiske fag 7303 262.0335
0399 Andre tros- og livssynsfag 2166 79.5880
0401 Sosiologi 2577 143.5093
0403 Psykologi 24 0.5214
0404 Statsvitenskap 99 3.2255
0406 Pedagogoikk og undervisning 1622 48.5041
0407 Informasjon og medier 104 2.4411
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 2678 115.6452
0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen 13115 361.1601
0499 Andre samfunnsfaglige emner 13093 564.5330
0501 Organisasjonskunnskap 582 16.1207
0502 Tale- og debatteknikk 51 1.2087
0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 222 11.5965
0505 Kurs for folkevalgte 115 2.6544
0507 Arbeidsmiljø / verneombud 192 4.5504
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 6990 194.9239
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 1052 36.0437
0602 Kasserer, regnskapsutdanning 14 0.2844
0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning 13 0.8060
0608 EDB-operativsystemer 494 21.7069
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk 629 19.2865
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 57 1.3500
0698 Andre økonomiske fag 28 0.6636
0699 Andre IKT-fag 4947 136.4520
0701 Helseopplysning / kosthold 1733 61.4029
0702 Helse og omsorg 1906 85.6021
0703 Førskole-, barnehagefag 71 1.2087
0704 Førstehjelp 257 6.4640
0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter 342 6.4241
0720 Idrettsfag 14172 492.7446
0721 Ballidrett 2611 91.2637
0722 Vinteridrett 2009 72.9466
0723 Friidrett 11 1.4784
0724 Vannsport 507 23.7252
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 14058 745.2235
0801 Veitrafikkopplæring 109 2.5596
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 82 3.2652
0901 Matematikk 23 0.5451
0905 Geografi og geologi 24 0.5688
0998 Andre realfag 59 3.5340
1001 Jordbruk 74 9.0669
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern 113 11.9919
1004 Husdyrhold 506 29.4605
1005 Jakt 839 48.8826
1006 Fiske og havbruk 349 13.4327
1007 Miljøvern 104 3.2795
1020 Friluftslivsfag 4011 178.2538
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 409 20.7039
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 192 4.8753
1102 Reiseliv 1723 172.3061
1104 Husstell og rengjøring 31 0.9765
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 851 19.6601