Utskrift: 21.01.2020
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 212543 8344.6983
0101 Engelsk 285 13.4189
0104 Spansk 222 9.5316
0105 Italiensk 11 0.6820
0107 Norsk som hovedspråk 73 2.2302
0108 Norsk som 2. Språk 571 38.7234
0110 Tegnsspråk 994 35.0705
0112 Språkvitenskap 57 1.9208
0199 Andre språk 416 12.9688
0205 Teater, revy og drama 3578 337.4978
0206 Folkedans 1311 50.9444
0207 Foto 1467 52.2541
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 45 2.7011
0209 Tegning, maling, grafikk 2175 109.6110
0210 Tekstil 2057 65.5501
0211 Tre 596 50.1997
0212 Metall 39 1.4672
0213 Keramikk 350 24.3338
0214 Dans 5642 302.7652
0215 Kunsthåndverk 884 44.5613
0216 Kunst og kultur 3008 137.0193
0217 Kostymer, design 7 0.1659
0218 Scenografi 108 2.7780
0219 Formingsfag 580 34.7952
0230 Musikk 6015 288.3238
0231 Musikk - instrumentalopplæring 1447 65.6065
0232 Musikk - Samspill 5351 242.7320
0233 Sang, vokalmusikk og kor 43686 1343.6483
0234 Musikkteori 106 3.4865
0298 Andre estetiske fag 1875 126.3022
0299 Andre hånedverksfag 385 19.9765
0301 Historie 3397 203.5351
0302 Filosofi 32 0.7584
0303 Litteratur 3720 123.6728
0304 Etikk 421 12.3565
0305 Ideologi 146 3.4128
0306 Kristendom 22143 666.9790
0307 Slektsgranskning 275 6.4530
0398 Andre humanistiske fag 6960 247.9218
0399 Andre tros- og livssynsfag 1903 73.0338
0401 Sosiologi 2547 142.8220
0403 Psykologi 24 0.5214
0404 Statsvitenskap 99 3.2255
0406 Pedagogoikk og undervisning 1570 47.2717
0407 Informasjon og medier 104 2.4411
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 2582 112.3509
0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen 12725 351.2544
0499 Andre samfunnsfaglige emner 11835 535.3765
0501 Organisasjonskunnskap 493 12.5780
0502 Tale- og debatteknikk 51 1.2087
0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 222 11.5965
0505 Kurs for folkevalgte 115 2.6544
0507 Arbeidsmiljø / verneombud 161 3.8157
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 6781 183.7630
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 1034 35.6408
0602 Kasserer, regnskapsutdanning 14 0.2844
0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning 13 0.8060
0608 EDB-operativsystemer 494 21.7069
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk 629 19.2865
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 57 1.3500
0699 Andre IKT-fag 4789 132.7785
0701 Helseopplysning / kosthold 1536 54.7942
0702 Helse og omsorg 1800 81.8284
0703 Førskole-, barnehagefag 71 1.2087
0704 Førstehjelp 257 6.4640
0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter 342 6.4241
0720 Idrettsfag 13383 451.4836
0721 Ballidrett 2300 77.6603
0722 Vinteridrett 1844 63.5440
0723 Friidrett 11 1.4784
0724 Vannsport 479 23.0853
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 13045 696.6790
0801 Veitrafikkopplæring 109 2.5596
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 82 3.2652
0998 Andre realfag 59 3.5340
1001 Jordbruk 74 9.0669
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern 99 11.6601
1004 Husdyrhold 489 28.1277
1005 Jakt 839 48.8826
1006 Fiske og havbruk 327 12.9113
1007 Miljøvern 104 3.2795
1020 Friluftslivsfag 3530 158.8902
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 385 20.1351
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 169 4.3302
1102 Reiseliv 1723 172.3061
1104 Husstell og rengjøring 31 0.9765
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 778 18.0011