Utskrift: 17.01.2018
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 179997 7046.1109
0101 Engelsk 285 13.4189
0104 Spansk 222 9.5316
0105 Italiensk 11 0.6820
0107 Norsk som hovedspråk 73 2.2302
0108 Norsk som 2. Språk 486 34.0400
0110 Tegnsspråk 698 24.5402
0112 Språkvitenskap 57 1.9208
0199 Andre språk 356 9.4425
0205 Teater, revy og drama 2996 277.9014
0206 Folkedans 969 34.5536
0207 Foto 1392 49.6083
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 33 2.4167
0209 Tegning, maling, grafikk 1662 82.1927
0210 Tekstil 1709 54.2646
0211 Tre 441 36.1576
0212 Metall 39 1.4672
0213 Keramikk 275 18.6465
0214 Dans 4829 268.5326
0215 Kunsthåndverk 778 38.6191
0216 Kunst og kultur 2369 113.5061
0218 Scenografi 108 2.7780
0219 Formingsfag 523 30.8302
0230 Musikk 5594 253.5365
0231 Musikk - instrumentalopplæring 1014 42.8190
0232 Musikk - Samspill 4761 205.7300
0233 Sang, vokalmusikk og kor 35923 1077.6555
0234 Musikkteori 106 3.4865
0298 Andre estetiske fag 1575 114.1228
0299 Andre hånedverksfag 262 14.8796
0301 Historie 2879 169.0218
0303 Litteratur 3499 117.1362
0304 Etikk 401 11.8825
0305 Ideologi 76 1.8012
0306 Kristendom 18570 545.5533
0307 Slektsgranskning 275 6.4530
0398 Andre humanistiske fag 6000 214.3452
0399 Andre tros- og livssynsfag 1534 58.1862
0401 Sosiologi 2431 140.0965
0403 Psykologi 24 0.5214
0404 Statsvitenskap 99 3.2255
0406 Pedagogoikk og undervisning 1231 37.1425
0407 Informasjon og medier 104 2.4411
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 2181 98.6497
0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen 11487 320.8886
0499 Andre samfunnsfaglige emner 9129 433.8863
0501 Organisasjonskunnskap 493 12.5780
0502 Tale- og debatteknikk 51 1.2087
0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 222 11.5965
0505 Kurs for folkevalgte 115 2.6544
0507 Arbeidsmiljø / verneombud 85 2.0145
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 6335 172.7443
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 937 32.9954
0602 Kasserer, regnskapsutdanning 14 0.2844
0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning 13 0.8060
0608 EDB-operativsystemer 494 21.7069
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk 629 19.2865
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 38 0.9234
0699 Andre IKT-fag 3889 109.7512
0701 Helseopplysning / kosthold 1311 47.2328
0702 Helse og omsorg 1715 79.8139
0703 Førskole-, barnehagefag 71 1.2087
0704 Førstehjelp 221 4.9296
0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter 342 6.4241
0720 Idrettsfag 10987 367.3497
0721 Ballidrett 2026 68.5773
0722 Vinteridrett 1702 55.9807
0723 Friidrett 11 1.4784
0724 Vannsport 434 21.3598
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 10926 586.4848
0801 Veitrafikkopplæring 109 2.5596
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 76 2.3760
0998 Andre realfag 59 3.5340
1001 Jordbruk 74 9.0669
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern 50 4.3983
1004 Husdyrhold 427 21.4736
1005 Jakt 808 47.6256
1006 Fiske og havbruk 312 12.5558
1007 Miljøvern 104 3.2795
1020 Friluftslivsfag 2837 134.3497
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 348 19.2582
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 122 3.2400
1102 Reiseliv 1507 157.1840
1104 Husstell og rengjøring 31 0.9765
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 606 14.1015