Utskrift: 23.01.2021
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 223102 8779.6211
0101 Engelsk 295 13.7024
0104 Spansk 222 9.5316
0105 Italiensk 11 0.6820
0107 Norsk som hovedspråk 73 2.2302
0108 Norsk som 2. Språk 571 38.7234
0110 Tegnsspråk 1129 40.2316
0112 Språkvitenskap 57 1.9208
0199 Andre språk 455 15.9679
0205 Teater, revy og drama 3764 358.6673
0206 Folkedans 1423 56.2073
0207 Foto 1503 54.2584
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 62 3.1040
0209 Tegning, maling, grafikk 2251 112.6111
0210 Tekstil 2204 70.6706
0211 Tre 635 54.1936
0212 Metall 39 1.4672
0213 Keramikk 375 26.6238
0214 Dans 5756 307.3366
0215 Kunsthåndverk 908 47.0213
0216 Kunst og kultur 3222 145.2178
0217 Kostymer, design 7 0.1659
0218 Scenografi 108 2.7780
0219 Formingsfag 596 36.0496
0230 Musikk 6246 301.6548
0231 Musikk - instrumentalopplæring 1801 84.0212
0232 Musikk - Samspill 5590 250.3331
0233 Sang, vokalmusikk og kor 46611 1450.8292
0234 Musikkteori 106 3.4865
0298 Andre estetiske fag 1952 128.5443
0299 Andre hånedverksfag 461 26.1126
0301 Historie 3606 216.0765
0302 Filosofi 67 1.1613
0303 Litteratur 3768 124.8104
0304 Etikk 421 12.3565
0305 Ideologi 175 4.1001
0306 Kristendom 22842 693.0266
0307 Slektsgranskning 275 6.4530
0398 Andre humanistiske fag 7256 258.6567
0399 Andre tros- og livssynsfag 2087 77.7157
0401 Sosiologi 2577 143.5093
0403 Psykologi 24 0.5214
0404 Statsvitenskap 99 3.2255
0406 Pedagogoikk og undervisning 1622 48.5041
0407 Informasjon og medier 104 2.4411
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 2678 115.6452
0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen 12905 356.1831
0499 Andre samfunnsfaglige emner 12383 546.9830
0501 Organisasjonskunnskap 583 16.1522
0502 Tale- og debatteknikk 51 1.2087
0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 222 11.5965
0505 Kurs for folkevalgte 115 2.6544
0507 Arbeidsmiljø / verneombud 192 4.5504
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 6978 194.3611
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 1052 36.0437
0602 Kasserer, regnskapsutdanning 14 0.2844
0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning 13 0.8060
0608 EDB-operativsystemer 494 21.7069
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk 629 19.2865
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 57 1.3500
0698 Andre økonomiske fag 28 0.6636
0699 Andre IKT-fag 4861 134.4612
0701 Helseopplysning / kosthold 1670 59.3755
0702 Helse og omsorg 1888 84.8965
0703 Førskole-, barnehagefag 71 1.2087
0704 Førstehjelp 257 6.4640
0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter 342 6.4241
0720 Idrettsfag 14109 486.3064
0721 Ballidrett 2516 85.1116
0722 Vinteridrett 1994 72.5911
0723 Friidrett 11 1.4784
0724 Vannsport 496 23.4645
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 13844 733.6499
0801 Veitrafikkopplæring 109 2.5596
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 82 3.2652
0901 Matematikk 23 0.5451
0998 Andre realfag 59 3.5340
1001 Jordbruk 74 9.0669
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern 99 11.6601
1004 Husdyrhold 506 29.4605
1005 Jakt 839 48.8826
1006 Fiske og havbruk 341 13.2431
1007 Miljøvern 104 3.2795
1020 Friluftslivsfag 3870 174.2430
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 402 20.5380
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 180 4.5909
1102 Reiseliv 1723 172.3061
1104 Husstell og rengjøring 31 0.9765
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 851 19.6601