Utskrift: 05.03.2024
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Elever
Sum 3467
0107 Norsk som hovedspråk 10
0108 Norsk som 2. Språk 29
0110 Tegnsspråk 4
0199 Andre språk 38
0205 Teater, revy og drama 204
0207 Foto 54
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 108
0209 Tegning, maling, grafikk 122
0210 Tekstil 47
0211 Tre 24
0214 Dans 35
0215 Kunsthåndverk 32
0216 Kunst og kultur 9
0217 Kostymer, design 82
0218 Scenografi 4
0219 Formingsfag 6
0230 Musikk 334
0231 Musikk - instrumentalopplæring 15
0232 Musikk - Samspill 57
0233 Sang, vokalmusikk og kor 14
0298 Andre estetiske fag 94
0299 Andre hånedverksfag 42
0301 Historie 3
0302 Filosofi 14
0303 Litteratur 40
0306 Kristendom 24
0398 Andre humanistiske fag 33
0401 Sosiologi 43
0403 Psykologi 10
0404 Statsvitenskap 5
0405 Jus 3
0406 Pedagogoikk og undervisning 1
0407 Informasjon og medier 6
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 2
0499 Andre samfunnsfaglige emner 227
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 12
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 14
0604 Salg og markedsføring 5
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 18
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 26
0612 Elektronisk og grafisk design 12
0698 Andre økonomiske fag 1
0699 Andre IKT-fag 33
0701 Helseopplysning / kosthold 9
0702 Helse og omsorg 63
0704 Førstehjelp 8
0720 Idrettsfag 347
0721 Ballidrett 64
0722 Vinteridrett 18
0724 Vannsport 17
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 254
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 16
0803 Luftfart trafikkopplæring 2
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 12
0904 Biologi 2
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 12
0998 Andre realfag 4
0999 Andre industri- og tekniske fag 18
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern 4
1004 Husdyrhold 62
1005 Jakt 5
1006 Fiske og havbruk 3
1007 Miljøvern 11
1020 Friluftslivsfag 462
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 36
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 14
1102 Reiseliv 88
1104 Husstell og rengjøring 7
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 33

Skoler med elever uten fag

Dette er elever som ikke er koblet til noen fag.
Dermed vil antall elever på emnene ovenfor ikke inkludere disse elevene.

Skole Avvik
Sum 89
Alta folkehøgskole 1
Danvik Folkehøgskole 1
Fjordane Folkehøgskule 39
Fosen Folkehøgskole 1
Manger Folkehøgskule 1
Møre Folkehøgskule 3
Nordvestlandet Folkehøgskole 1
Pasvik Folkehøgskole 1
Romerike Folkehøgskole 1
Stavanger Urban folkehøgskole 1
Sunnfjord Folkehøgskule 25
Toten Folkehøgskole 12
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 1
Ålesund Folkehøgskole 1