Utskrift: 05.03.2024
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr. hovedemne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 236236 9236.7185
01 Språkfag 3098 133.6882
02 Estetiske fag og håndverksfag 90939 3717.8254
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 41764 1439.0037
04 Samfunnsfag 34897 1278.9468
05 Organisasjons- og ledelsesfag 9252 268.1885
06 Økonomi og IKT-fag 6475 187.4935
07 Helse-, sosial og idrettsfag 39716 1670.0364
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 191 5.8248
09 Realfag, industri- og tekniske fag 106 4.6479
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 6854 329.2946
11 Tjenesteyting og servicefag 2944 201.7687