Utskrift: 05.03.2024
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Emnekoder

Hovedemner

Vis hovedemner og underemner i en liste.

Kode Tekst
01 Språkfag
02 Estetiske fag og håndverksfag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
04 Samfunnsfag
05 Organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag
07 Helse-, sosial og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag
11 Tjenesteyting og servicefag

Underemner for Språkfag

Kode Tekst
0101 Engelsk
0102 Fransk
0103 Tysk
0104 Spansk
0105 Italiensk
0106 Russisk
0107 Norsk som hovedspråk
0108 Norsk som 2. Språk
0109 Samisk
0110 Tegnsspråk
0111 Blindeskrift
0112 Språkvitenskap
0199 Andre språk