Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Kompetanse

Endret: 23.04.2015  

Vår viktigste kompetanse er kreativitet, fantasi, arbeidsglede og humor.
Det er denne kompetansen som gjør at vi tør å stille spørsmål, vurdere fritt og finne smartere løsninger.
En annen viktig kompetanse sitter hos våre kunder - de vet hvor skoen trykker.
I tillegg har vi mye formell kompetanse i selskapet som kommer til utnyttelse i de ulike prosjektene.

Windows og Windows-programmer

De som arbeider med utvikling og drift har inngående kjennskap til Windows og programvare på denne plattformen. Vi har flere medarbeidere med sertifisering fra Microsoft på mange områder.

Programvareutvikling

Gjennom alle våre prosjekter har vi vært innom de fleste utviklingsverktøy og databaser.
Vi kan nevne maskinkode, assembler, Pascal, DataEase, Paradox, Access (alle versjoner), Delphi, Visual Basic, Java, Sybase, Oracle og mange flere.

Brukergrensesnitt

Vi har gjennom årene laget flere hundre dataprogrammer, og vi har hele tiden prøvd å finne optimale løsninger. Dette har lært oss en del prinsipper som gjør at vi kan lage bedre løsninger for brukerne.
Vi bruker aldri lang tid i et nytt prosjekt før vi danner oss et bilde av hvordan løsningen burde vært. Så blir det opp til de som utvikler å føre drømmen ut til virkelighet.

Databaser

Vi har utviklet databaseløsninger på svært mange plattformer siden 1990.  Vi nevner noen av de databasesystemer vi har utviklet og solgt løsninger på:

 • Flere DOS-baserte databaser
 • Microsoft Access (alle versjoner) 
 • Paradox 
 • Flashfiler
 • Advantage Database Server (lokal og SQL-server)
 • Oracle
 • Sybase

Internettbaserte systemer

Vi har siden 1992 hatt alt teknisk ansvar for GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Vi foreslo å legge hele GSI på Internett, og dette ble en realitet fra høsten 2001. GSI samler inn rundt 700 tall fra over 5.000 enheter i løpet av ca. tre uker. Vi har vært oppe i nærmere 1.000 samtidige brukere på våre servere uten at vi har opplevd kapasitetsproblemer.

Statistikk

Vi har arbeidet med statistikk i mange prosjekter. Det gjelder både innsamling/registrering, behandling og presentasjon. Noen eksempler på relevante prosjekter:

 • GSI: Grunnskolens informasjonsystem (Utd.direktoratet)
 • VSI: Videregående skoles informasjonssystem (Utd.departementet)
 • FRES: Innsamling/behandling av data om all voksenopplæring for fremmedspråklige voksne (Utd.departementet)
 • DIFF: Departementets Informasjonssystem for folkehøgskolen
 • Navi: Folkehøgskolens informasjonssystem. Samarbeid med SSB om statistikken.
 • Omfattende statistikk om formidling av lærlinger basert på individdata fra alle videregående skoler i landet (Utd.direktoratet)
 • Omfattende statistikk om søkere og opptak til videregående skole basert på individdata fra alle skoler i landet (Utd.direktoratet)
 • Omfattende statistikk om oppfølgingstjenesten i den videregående skole basert på individdata fra alle fylkene i landet (Utd.direktoratet)
 • Omfattende statistikk om friskoler, elevtall og kommunetilhørighet basert på individdata fra alle friskolene i landet (Utd.direktoratet)
 • Innsamling av karakterdata fra videregående skole basert på individdata fra alle fylkene i landet (Utd.direktoratet)

Nettverk, kommunikasjon og sikkerhet

Også her har vi flere medarbeidere med sertifisering innenfor mange områder. Vi forsøker hele tiden å oppdatere kunnskapen etter hvert som teknologien endrer seg. Vi arbeider med servere, nettverk, brannmurer, routere og mye mer innenfor dette området. I fokus står alltid sikkerhet. Sikkerhet mot å miste data, og sikkerhet mot at data kommer på avveier.

Design og profilering

Vi har i mange år levert alle slags trykksaker, fotoprosjekter, filmer og nettsteder til bedrifter over hele landet og noe i utlandet.

Menneskelig kommunikasjon

Fordi vi alltid prøver å sette oss inn i kundens behov, har vi fått trening i å snakke et språk som alle forstår. Vi bruker denne kompetansen når vi gir brukerstøtte og holder kurs/presentasjoner for små og store forsamlinger. Det finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme svar. Våre kunder kan ofte mest om andre ting enn data.