Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Sikkerhet

Endret: 01.12.2010  

WIS har fokus på sikker behandling av all informasjon og har utarbeidet sikkerhetsmål og en sikkerhetsstrategi for å sikre at målene nås. Dette er gjort med utgangspunkt i gjeldende lover samt veiledninger fra Datatilsynet. I tillegg benyttes det prosedyrer som sikrer at strategien følges. 

Alle ansatte skal i alt sitt arbeid ha fokus på sikkerhet og følge de rutiner som gjelder.

Sikkerhetsmålene beskriver beskyttelse av virksomhetens informasjonsbehandling mot interne og eksterne trusler av tilsiktet og utilsiktet art.

  • Informasjon skal aldri bli tilgjengelig for uvedkommende (konfidensialitet)
  • Informasjon skal aldri bli endret utilsiktet (integritet)
  • Informasjon er korrekt og tilgjengelig når den skal (tilgjengelighet)