Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Om selskapet

Endret: 02.01.2012  

meeting_128Waade Information System (WIS) ble opprettet av Svein Waade i 1990.
Siden oppstarten har firmaet vokst fra 1 til 14 ansatte. Samtidig har både kundegruppen og de tilbudene firmaet kan gi økt betydelig. Vi er en bedrift i vekst, og vi ser at våre løsninger og vår kompetanse er etterspurt.

Vårt mål

Vi skal lage systemer som på nasjonalt plan utmerker seg som smarte, effektive og brukervennlige.
Vi skal gi brukeren hjelp når brukeren trenger hjelp.

Vår styrke

Vi setter våre brukere svært høyt.
Vi har lang erfaring i programutvikling fra mange ulike miljø.
Vi er innstillt på skiftende behov i markedet, og våre produkter skal ha kort vei fra idé til virkelighet.
Vår eierstruktur og vårt arbeidsmiljø gjør at vi har motiverte medarbeidere.

Ansvar

Vi tar først og fremst hånd om våre kunder, men vi føler også et medansvar for lokalmiljøet.
Vi støtter prosjekter som vi synes skaper glede og kreativitet.