Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Alle firmaets prosjekter

Endret: 20.01.2007  

Søk Status

 

Antall treff: 60

Ordbok for folkehøgskolene

WIS har utviklet en løsning for ordbok for folkehøgskolerådet. Her legges det inn sentrale begreper med forklaringer slik at ansatte i folkehøgskolen  får korrekt informasjon.

GSI I drift

Grunnskolens informasjonssystem

Språkbasen I drift

Oppslagsverk for land og språk og koder som brukes av ulike systemer

Indikatordatabase for skoleporten I drift

WIS har utviklet en løsning for å holde orden på indikatorer i Skoleporten og foreta bestillinger til ulike leverandører av data på disse.

Innsamlingsportal I drift

En felles løsning for innsamling av data på vegne av Utdanningsdirektoratet

Heim kommune, WisWeb I drift

Løsning for Internett og Intranett med WisWeb.

Brundalen videregående skole I drift

En Internett og Intranett løsning for Brundalen videregående skole

Den Norske kirke i Drammen I drift

Wis har i samarbeid med Den Norske Kirke i Drammen ferdigstilt en Inter/Intranett løsning til bruk for publikum og medarbeidere

Tango - Verkstedsprogram I drift

Det mest lettvinte og brukervennlige verksteds system.

Wis skole K-Reg I drift

K-Reg er et eget program som gjør det mulig for lærere å føre karakterer på sine egne maskiner, selv om de ikke er tilknyttet nettverket.

Kysten Rundt I drift

Intranett og Internettportal for alle medlemmene

Iris Avsluttet

Administrativt datasystem for organisasjoner og foreninger

VSI Avsluttet

Behandling av statistiske data fra alle landets videregående skoler

Wis Vitnemål 2000 Avsluttet

System til administrasjon av vitnemål

Salmar lytekontroll Avsluttet

System til måling, registrering og statistikk av settefisk.

Innsamling: Inntak til videregående skole, statistikk Avsluttet

Innsamling av data fra inntak til videregående skole gjennom innsamlingsportalen.

Nasjonalt skoleregister Avsluttet

Et sentralt nasjonalt skoleregister

Wis Omsorg Avsluttet

Administrativt system for pasientstyring/tildeling i hjemmepleien

Reklamevideo for Digitalpenn Avsluttet

Reklamevideo for Digitalpenn. Oppdragsgiver er WIS, AktiMed, TrustIT

Kjalkeskrema Avsluttet

Videoprosjekt for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond

Iran - Gass- og oljekart Avsluttet

Kartlegge mulighetene for å bruke naturgass som drivstoff i biler

Bookingsystem Avsluttet

Bookingsystem til HagaNor Reiser

Hemne Skolenett Avsluttet

Opprettelse av felles nettverk

Administrasjon, kulturskole Avsluttet

Et enkelt program for å holde oversikt over elever, instrumenter og lærere

DIFF Avsluttet

Departementets informasjonssystem for folkehøgskolen

Bildearkiv Avsluttet

Oppdrag fra Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond

Det opplagte er ofte det vanskeligste Avsluttet

En samling gode argumenter

Et omslag er mer enn et omslag Avsluttet

Omslagsmapper for næring innen olje og gass

Kongelig oppdrag! Avsluttet

Presentasjon av Aure kommune i forbindelse med Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette Marits besøk i Aure

Fotografering for bladet Bedre Helse Avsluttet

Da bladet Bedre Helse skulle lage en reportasje om smertemestring på Aure Opptreningssenter, valgte de å leie fotograf hos Viskom AS.

Kongen og knekten Avsluttet

Arbeid med plakater for orkester

Bookingsystem på Internett Avsluttet

Booking og humor

Utforming av internettløsning- Aure og Tustna Avsluttet

Design og oppsett av nettsted for Aure og Tustna kommunesammenslåing, både åpen og lukket løsning.

Video fra en Vekst-bedrift Avsluttet

Videopresentasjon fra Svanem As - en Vekstbedrift i Hemne

Messestand Avsluttet

Utforme messestand for NorFishing 2002

Fotografering av påleggspakker Avsluttet

Fotografering av påleggspakker og snabber for Grilstad fabrikker AS

Lian Trevarefabrikk Avsluttet

Ansvar for firmaets installasjoner og drift av  IT-løsninger.

AOF Avsluttet

Satt opp admin og kursmaskiner

Aqua Gen Avsluttet

Ansvar for oppsett og drifting av firmaets IT-løsninger

Presentasjon av Tjeldbergodden Avsluttet

I forbindelse med olje- og gassmessa i Stavanger laget vi en interaktiv presentasjon av aktivitetene på Tjeldbergodden.

Kontaktregister Avsluttet

 

Kompletterende undervisning (IQ) Avsluttet

Databaseløsning for administrasjon av tilskudd til norske elever i utlandet.

Ranheim Idrettslag Avsluttet

En nettløsning for RIL (Ranheim Idrettslag)

WisTek Kobo - Kommunale boliger Avsluttet

System for administrasjon, drift og vedlikehold av kommunens utleieboliger.

Navi Avsluttet

Administrativt datasystem for folkehøgskolen

Gridsvåg båt og motor Avsluttet

En dynamisk web løsning

Kobling mellom kontaktregister og kart Avsluttet

Internettbasert kontaktregister

Lokalhistorie Avsluttet

Gårds- og slektshistorie på internett

WisInfo Avsluttet

Dokument og arkivsystem

Greipstad Menighet Avsluttet

En Intra/Internett løsning for Greipstad menighet

WIS BrukerAdmin Avsluttet

Enkelt program for å administrere mange brukere på et Windows-nettverk

Internettløsning for Grilstad fabrikker AS Avsluttet

Ny internettløsning i WisWeb for hele konsernet

Folkehøgskolens Informasjonssystem (FIS) Avsluttet

FIS (Folkehøgskolens Informasjons System) var det gamle DOS-baserte systemet utviklet av Ivar Flaten.

Digital HMS I drift

WisWeb kvalitet tilpasset en løsning til Aktimed

Iris Lian Avsluttet

Internt Informasjonssystem for Lian Trevarefabrikk. Basert på Iris fra WIS.

FRES Avsluttet

Undervisning av fremmedspråklige voksne

WisWeb kvalitet I drift

Et moduloppbygget kvalitetsstyringssystem.

WisWeb1 I drift

System for å publisere data på Internett samt Intranett

Wis Skole I drift

Administrativt dataprogram for grunnskoler.

Korr.ordning gr.skoler Under arbeid

Alle frittstående grunnskoler rapporterer inn elever fordelt på hjemkommune en gang i året.