Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 34b av Wis Skole

Endret: 27.12.2011  

Det har blitt avdekket noen feil i versjon 34a og derfor legger vi nå ut en korreksjon


Nye versjoner på tampen av skoleåret er ikke gunstig, men vi har sett oss nødt til å legge ut noen feilrettinger og forbedringer. Hvorvidt man er berørt av feilene må skolen vurdere selv, og oppgradere sitt program om nødvendig. Følgende er utført:

  • I versjon 34 ble opplegget med fagmerknad for karakterutskrift endret. Det ble gitt mulighet til lå koble merknaden mot en fagmerknadskode. I den forbindelse ble kolonnen for fagmerknader sperret for direkte redigering, og man måtte dobbelklikke i merknadskolonnen og føre merknaden i eget skjermbilde. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at dette føltes tungvindt, så vi har åpnet for direkteredigering igjen. Dette gjelder feltet Merknad (karakterutskrift) under flippen Merknad på karakter
  • Enkelte voksenopplæringsskoler tilbyr realkompetansevurdering av voksne i grunnskolen. Her skal det settes "Godkjent" som eksamenskarakter i de fag det gjelder, med fagmerknaden FAM18 - Realkompetansevurdert. Vi har nå laget støtte for å føre denne karakteren og merknaden slik at det kommer med i vitnemålet. Imidlertid er ikke VIGO klar for å ta i mot denne karakteren, så disse elevene må utelates fra eksport til inntakskontoret
  • Enkelte fikk feilmelding ved oppretting av nytt personale. Dette er nå fikset
  • Har oppdatert tekst på framsiden av karakterprotokollen samt lovtekst i vitnemålet for voksenopplæringsskoler
  • Karakterer i faget RLE samisk kom ikke fram på vitnemålsprotokollen. Dette er nå fikset. Merk at karakteren kom riktig ut i vitnemålet, men ikke i utskrift av karakterprotokoll
  • Rettet en mangel i fil til inntakskontoret. Dette gjelder elever som MANGLER avsluttende karakter i et eller flere av fagene musikk, mat og helse og kunst/håndverk. Ref punkt 4.7 i retningslinjene for føring av vitnemål i grunnskolen. Disse elevene skal ha blank karakter i aktuelt fag, og påføres fagmerknaden FAM01. Siden karakteren var blank kom ikke faget med i fil til Inntakskontoret. Dette er nå fikset.
  • Har rettet skjønnhetsfeil i visning av fravær på vitnemålet. Det manglet et par mellomrom + et par kolon. Det er nå fikset.

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
Lykke til med videre arbeid!