Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Referat fra styringsgruppe møte

Endret: 13.02.2007  

Styringsgruppas andre møte ble avholdt i IF's lokaler i Oslo den 27.mars 2006.


Møtet behandlet bl.a  opplegg for brukermøte, ønsker til nye funksjoner/moduler i Navi, brukerundersøkelse og info om NavIT.

Følgende personer blev deltok:
· Torild Dalsrud, Toneheim folkehøgskole (leder)
· Randi Bakken, Revyskolen Solbakken folkehøgskole
· Leon Haugsbø, Sunndal folkehøgskole
· Linda Sortlad, Karmøy folkehøgskole
· Øyvind Brandt, Informasjonskontoret
· Ole A. Sødal, WIS AS

Les referatet her

 

Om styringsgruppa

Brukermøte i Navi bestemte i august 2004 at det skulle nedsettes en referansegruppe/brukergruppe for å styrke brukernes medvirkning ved utvikling av Navi.

 

Følgende personer blev valgt :
· Torild Dalsrud, Toneheim folkehøgskole (leder)
· Randi Bakken, Revyskolen Solbakken folkehøgskole
· Leon Haugsbø, Sunndal folkehøgskole
· Linda Sortlad, Karmøy folkehøgskole
· Øyvind Brandt, Informasjonskontoret
· Ole A. Sødal, WIS AS

Første møte i gruppen ble holdt i Oslo 29. november 2005.