Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Hemne kommune i gang med WisWeb Kvalitet

Endret: 13.02.2007  

1. juni starter 130 ansatte i Pleie og omsorg med kvalitetssystemet i WisWeb.


WIS har i samarbeid med Hemne kommune og Pleie- og omsorgsavdelingen utviklet WisWeb Kvalitet. Systemet består av styrende dokumenter, kvalitetsstandarder, prosedyrer, skjema og avviksbehandling. I tillegg tar kommunen i bruk formidling av interne nyheter og meldinger der det er mulig å hele tiden se hvem som har fått meldingen, og hvem som ikke har fått den. WisWeb Kvalitet er noen utvalgte moduler i WisWeb som sammen utgjør et komplett kvalitetssystem på Web.

En lærende organisasjon

Innføringen av kvalitetssystemet vil løfte Hemne kommune opp i 1. divisjon når det gjelder å legge vekt på kvalitet. Prosedyrene beskriver den beste og smarteste måten å løse oppgavene på. Gjennom avvikene finner en konkret fram til forhold som kan forbedres, og dette styrer igjen utforming av prosedyrene, bruk av utstyr og behov for kompetanseheving. Dette vil gjøre kommunen til en lærende organisasjon, der alle lærer av alle. Det er en betydelig raskere måte å bli smart på enn den mer tradisjonelle måten, der alle bare lærer av egne feil.

Omfattende system

Mange har vært involvert i innlegging av de ulike elementene. Styrende dokument har vært lagt inn i samarbeid med administrasjonen. Der ligger alt lovverk og forskrifter som regulerer kommunen. I tillegg er det lagt inn kommunale planer og delegasjonsvedtak. Alt kommer fram med enkle søk og klikk. Rundt 140 prosedyrer er lagt inn i systemet. Det er også lagt inn mange koblinger mellom de ulike prosedyrene, lovverket og kvalitetsstandardene. Dette gjør at brukerne lett vil finne mer informasjon når det trengs. Alle skjema som finnes i organisasjonen er også lagt inn. Alle skal melde avvik, og de som behandler avviket, kan legge oppgaver direkte til enkeltpersoner. Rapportene i systemet vil gi kommunen viktig informasjon om hvilke deler og rutiner i organisasjonen som trenger fokus.

System for alle ansatte

WisWeb Kvalitet er det første datasystemet som absolutt alle ansatte i kommunen skal få brukernavn og passord til. I første gang gjelder dette ansatte i Pleie og omsorg, men de andre avdelingene vil kjøres i gang etter hvert. En av de store fordelene med systemet er at det er mulig å logge seg på fra alle maskiner uansett hvor en er. Det eneste kravet er tilgang til Internett.

Kursing

I dagene før lanseringen har over 100 personer vært på kurs. Vanlige brukere har fått en gjennomgang på to timer, mens brukere som skal redigere og behandle mer i systemet, har fått fire timer. Det er WIS som har gjennomført disse kursene. Tilbakemeldingene og erfaringene viser at dette har vært tilstrekkelig for at brukerne skal forstå og benytte systemet fullt ut.

Snart klart for salg

Vi ønsker å samle erfaringer fra bruken hos Hemne kommune før vi legger systemet ut for salg. Det er allerede mange som har meldt sin interesse for systemet. Alle organisasjoner vil ha nytte av WisWeb Kvalitet, og tilbakemeldingene fra ulike selskaper som har sett systemet, er svært positive. WisWeb Kvalitet vil helt sikkert bli et viktig produkt for bedriften framover.