Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Ny versjon av Wis Tiltak

Endret: 27.12.2011  

Versjon 5.2.2 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting


Du kan laste ned ny versjon (5.2.2 datert 15.11.11) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. Velg nedlasting i venstremenyen

Ta alltid backup før installasjon av ny versjon. Backup og installasjon finner du under system i venstremenyen.

Vær oppmerksom på at ingen må arbeide i Wis Tiltak under oppdatering.

Oppdateringen tar mellom 3- 5 minutter avhengig av linjehastighet.

Ønsker du hjelp til oppdatering av Wis Tiltak så ta kontakt.

Hvorfor 5.2.2
Vi har siden forrige versjon arbeidet med mange forbedringer i Wis Tiltak. Disse forbedringene skulle legges ut i versjon 5.3.

For et par uker siden fikk vi inn meldinger om at noen bedrifter i spesielle tilfeller opplevde å miste innhold i loggføringer.

Dermed har vi gjennomgått systemet med tanke på denne feilen, og gjort en del forbedringer som vi håper skal fjerne problemet.

Ellers har vi foretatt noen andre forbedringer i denne versjon:

  • Bedre markering av loggføringer
  • Koblet tekstbehandler fast til programmet
  • Sperret for sletting av loggføringer for andre enn eier
  • Mulighet for å slette flere logger 
  • Eksport til excel på rapport 15 tiltaksordning pr. status

Se hele listen på: www.wis.no/999/232/1539-3940.html