Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Ny modul i WisWeb

Endret: 25.11.2011  

Uten noen tilleggsprogrammer kan du nå lage avanserte tegninger (flytdiagrammer, prosesskart o.l.) i WisWeb


Prosess redigereVi har tidligere gjort flere forsøk på å finne en elegant løsning for behandling av prosesskart i WisWeb. Endelig har vi funnet en løsning som nå er i drift. Vi har utviklet et helt eget system for å redigere og distribuere prosesskart og diagrammer fullstendig integrert i WisWeb.

 

Uten noen tilleggsprogrammer kan du nå lage avanserte tegninger (flytdiagrammer, prosesskart o.l.) i WisWeb og lenke videre til annen informasjon. Brukeren kan, ved å klikke et element i prosesskartet, navigere videre til aktuell informasjon. Eksempel på informasjon en typisk kobler til er prosedyrer, lovverk, andre prosesskart, utstyr, osv. Det er ingen begrensning i hvilke moduler og hvilken informasjon en kan koble til.

Prosesskart har lenge vært et savn i WisWeb, og vi tror at prosessmodulen vil gi brukerne en enklere inngang til de ulike delene av systemet. Den vil også kunne øke forståelsen og oversikten for brukerne.

Prosessmodulen viser prosesskart og diagrammer, mens vi har en egen modul "Prosesstegning" for å opprette og redigere tegningene.

Redigering av prosesskart krever Internett Explorer 9.

 

Prisen for modulen er delt i to:
100,- kr. pr. måned (pluss tillegg for brukere) for å vise prosesskart og diagrammer.
500,- kr. pr. måned (fastpris uavhegig av antall brukere) for å redigere tegninger.

 

Ta kontakt hvis du ønsker å få en presentasjon av den nye løsningen.
Du kan se mere her