Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Navi brukermøte 07. - 08. september 2006

Endret: 13.02.2007  

Vi håper folkehøgskolene ser dette som et viktig arrangement, og at deltagelsen blir størst mulig. Møtet holdes på Rica Hotell, Hamar. Endelig påmeldingsfrist mandag 21. august.


De aller fleste folkehøgskolene benytter nå Navi som sitt sentrale administrative system. Det betyr at funksjonaliteten i systemet og utnyttelsen av det er viktige kriterier for å klare å forvalte de økende administrative oppgavene med minst mulig ressursbruk.

Etter brukermøtet i 2004 har vi opprettet en styringsgruppe for Navi. Kjernen i gruppen består av representanter med ulike funksjoner fra 4 forskjellige folkehøgskoler samt 1 fra WIS. Et av gruppens oppgaver er planlegging av brukermøter. På vegne av WIS og styringsgruppa i Navi inviterer vi til brukermøte 7.-8.september.

Noen av målsettingene med samlingen er å ..

  • la brukere komme sammen for å dele erfaringer
  • gjennomgå systemet og få forslag til forbedringer fra brukerne
  • få forslag til prioritering i videreutviklingen av Navi
  • bestemme videre opplegg for brukermedvirking

Vi har lagt brukermøtet til Rica hotell i Hamar fordi det ligger forholdsvis sentralt i forhold til Gardermoen og samtidig har konkurransedyktige priser og funksjonelle lokaler.

Det er ikke enkelt å finne dager som passer for alle. Et viktig poeng var at møtet burde komme tidligst mulig i forbindelse med skolestart. Styringsgruppen kom fram til at september passer de fleste.

Vi håper folkehøgskolene ser dette som et viktig arrangement, og at deltagelsen blir størst mulig. Det er viktig at det blir med personer med ulike ansvarsområder (f.eks. kontorpersonell, studieinspektører, rektorer og lærere). Kanskje dere kan dra flere fra skolen og legge inn en intern samling i tilknytning til brukermøtet.

Se program for møtet
Vi ønsker påmeldinger så raskt som mulig, og senest innen 21. august 2006.


Vennlig hilsen

Styringsgruppen i Navi