Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Svein Waade mottar Norges Vel sølvmedalje

Endret: 29.05.2012  

Det kongelige selskap til Norges vel har valgt Svein Waade som kandidat til prisen


Om sølvmedaljen

  • Det Kongelige Selskap for Norges Vels Sølvmedalje er en erkjentlighets- og oppmuntringspremie. 
  • Sølvmedaljen tildeles av Direksjonen i Norges Vel, etter enstemmig vedtak. Direksjonen tolker statuttene med endelig virkning.
  • Medaljen preges i sølv og følges av et diplom. Medalje og diplom blir mottakers eiendom.

Krav for tildeling

Mottakeren skal være en person som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.
Innsatsen skal være framtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet.
Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping

 

Juryens begrunnelse

Sølvmedaljen er tildelt Svein Waade for å ha bidratt til å skape arbeidsplasser, utviklet nye produkter i egen bedrift og vist engasjement for kultur- og næringsutvikling i eget lokalsamfunn.

Les hele pressemeldingen