Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Brukermøte i Wis Skole 2006

Endret: 13.02.2007  

Wis holder brukermøte i Wis Skole på 6 sentrale steder i Norge


Banner_ill_WisSkole.jpgKom til regionale samlinger i seks byer i oktober. Det blir fokus på bruk av Wis Skole og mulighetene i programmet. Du vil også lære mer om WIS og andre systemer for skoleverket.

Svein Waade (daglig leder) og Tore Kjørsvik (produktansvarlig) vil lose deg gjennom dagen. Alle brukere og andre interesserte inviteres.

Det er nå nærmere 1.000 skoler som benytter Wis Skole i sin daglige drift av skolen. De fleste har hatt kontakt med oss gjennom brukerstøtte.
Det er nå på tide at vi treffes!

WIS har gjennom mange års samarbeid med Utdanningsdirektoratet levert mange ulike løsninger for skoleverket. Noen eksempler er GSI, Nasjonalt skoleregister, språkbasen og mange systemer for innsamling, bearbeiding og presentasjon av statistikk fra utdanningsområdet.

[Sett av en dag - som et trinn på din digitale kompetansestige]

 

Les mer på brukermøtets egne sider